V korak z mladimi.

Pregled oznake: listina o ustanovitvi

Listina o ustanovitvi cerkniškega ZMP

V Cerknici smo 24. oktobra dobili listino o ustanovitvi krajevnega Združenja Marije Pomočnice. Prinesel jo je gospod inšpektor  Marko Košnik, ki nam jo je izročil med sveto mašo. Navzočih je bilo 28 kandidatov za Združenje, nekaj drugih…