V korak z mladimi.

PDV Pohorje I. – naj bom kot luč

Minuli vikend je na Pohorju potekal drugi termin letošnjih postnih duhovnih vaj, ki nosijo naslov “Prižgi se, zasveti.” Okoli 50 mladih je skupaj z animatorji in duhovnimi voditelji poskušalo spoznati svojo osebno pot svetosti.

Celoten vikend so mladi preko skupnih molitev, spokornega bogoslužja, sv. spovedi, sv. maše in križevega pota prižigali svojo lučko in jo usmerjali na edini pravi vir – Jezusa. V skupinah, ki so bile starostn obarvane, so razmišljali o svetosti, kdo so svetniki, kaj naredi človeka za svetega, kako lahko sami postanejo sveti, ter da je cilj vsakega posameznika večno življenje. V soboto jih je obiskal tudi duhovnik Simon Potnik, ki je mlade spodbudil, in na podlagi konkretnih primerih prikazal zakaj je vredno stremeti k svetosti. Večkrat se je slišal stavek: Svetost ni krožek ali kakšen izbiren predmet. Ne, svetost je obvezen predmet vsakega kristjana.
Po končanem vikendu je bil vsak udeleženec spodbujen k temu, da pogumno stopi na osebno pot svetosti.

Foto: GV

Morda vas zanima tudi