V korak z mladimi.

»Podpiramo vas z našo molitvijo in bližino«

Vrhovni predstojnik piše salezijancem v Indijo

Pismo, v katerem izraža in izpričuje sobratom in prebivalstvu »bližino, bratsko spoštovanje in veliko zaskrbljenost« v svojem imenu in imenu vse Družbe: tako vrhovni predstojnik salezijancev Ángel Fernández Artime pokrajinskemu svetovalcu Južne Azije Michaelu Bijuju, inšpektorjem in salezijancem v Indiji.

V pismu se vrhovni predstojnik zaveda, da prostranost indijskega naroda preprečuje posploševanje, a novice samih salezijancev in svetovnih medijev opisujejo trenutno zelo težak položaj.

»Med območji, ki najbolj trpijo, so tudi tista, kjer so dejavno navzoče tudi salezijanske skupnosti«, povzema vrhovni predstojnik in našteje težke položaje, ki jih zaznava salezijanska družina na območju Kolkate, Bombaja in Šilonga.

Težave z zdravstveno oskrbo in ustreznim zdravljenjem, »težave, ki so skupne vsej državi«, težave s potovanji, četudi v izrednih razmerah … Deseti don Boskov naslednik razmišlja s trpečim srcem o številnih težavah, o katerih je bil obveščen.

Izraža bližino: »Ne želim vam orisovati tega, dragi sobratje, kar vi in vaš narod predobro in vsakodnevno poznate … Želim pa izraziti močno osebno bližino in bližino vse Družbe, vseh sobratov in salezijanske družine po vsem svetu.«

S spodbudno besedo skuša dvigniti srca s pohvalo velikemu prispevku salezijanske družine v preteklih mesecih: »Vaš odgovor na ta svetovni izziv v preteklih mesecih je bil zgled za ves salezijanski svet. Takoj in z veliko solidarnostjo ste posredovali pri vseh, ki so se znašli v največji stiski, okrepili napore in pobude … preizkušnja naporov se potrjuje v desetinah rajnih sobratov salezijancev, ki so izgubili življenje v tej pandemiji.«

»Vaša bolečina nas ne more pustiti ravnodušnih.« Kot je zapisal že v Vezilu za letošnje leto, zaupanja v Boga in Marijo Pomočnico ne more odvzeti niti pandemija. V mesecu maju zato izroča »vse in vsakega posebej nebeški Materi, naj podpira vaša življenja in pomaga nam vsem, da bomo podpirali vaša prizadevanja z bližino in solidarnostjo.«

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi