V korak z mladimi.

Poklicanost

Nihče ne pride na ta svet brez poklica. Življenje nam vedno ponuja več možnosti in mi lahko izbiramo. Prav možnost svobodnega odločanja izpopolnjuje naše življenje. »Poklicanost je Stvarnikov klic posamezniku, je njegov idejni načrt, so sanje, ki so v srcu Boga, ker so mu pri srcu ljudje. Bog Oče jo želi kot različno in posebno za vsakega posebej. Človeško bitje je ‘poklicano’ v življenje in ko začne živeti, nosi in najde v sebi podobo Njega, ki ga je poklical. Poklicanost je Božji predlog za uresničitev te podobnosti in je edinstvena, enkratna, neponovljiva, ker je podobnost neizčrpna. Vsako bitje izraža in je poklicano, da izrazi poseben vidik božje zamisli.« (Novi poklici za novo Evropo, 13).

Odkriti svoje poslanstvo/poklicanost je ena najpomembnejših nalog v življenju vsakega človeka.  Človek odkriva svojo poklicanost z veliko pozornostjo, gre za dinamičen proces, ki zahteva oseben trud in velikokrat potrpežljivost.

Svojo poklicanost je treba iskati z odprtimi očmi, pozoren na vse možnosti in priložnosti, ki se v življenju ponujajo. Obenem pa osredotočen na svojo notranjost, vest, kjer se razločujejo vzgibi srca in od koder se končno sklepajo vse življenjske odločitve.

Razločevanje poklicanosti nima nič opraviti z naborom, sladkimi obljubami ali s pogajanji. Poklicanost je pobuda Boga, ki kliče in vabi, ter človeka, ki na klic odgovarja. Človek le vrača ljubezen tistemu, ki ga ljubi prvi.

Deliti izkušnjo poklicanosti z drugim je neprecenljiva izkušnja. Kdor odkrije, da je poklican v življenje, ki ga navdihuje evangelij, mora to izkušnjo nujno deliti z nekom, ki je že na tej poti in nosi v sebi podobna hrepenenja in vrednote. V poslušanju in premišljevanju Božje besede ter s pomočjo izkušenega duhovnega spremljevalca posameznik odkriva, kje in kako ga Bog kliče.

V času razločevanja s pomočjo usposobljenega duhovnega spremljevalca je posameznik povabljen, da se vključi v kakšno molitveno skupino ali biblično skupino, postane animator (prostovoljec) ali župnijski liturgični sodelavec, ker poklicanost vedno zori na rodovitni zemlji služenja.

Zavzeto iskanje poklicanosti kot odgovor na Božjo ljubezen te bo popeljalo na pot polnega in uresničenega življenja!