V korak z mladimi.

Salezijanska duhovnost

Z besedama »salezijanska duhovnost« označujemo značilno duhovnost vseh ljudi, ki povezani v salezijansko družino delimo resnično duhovno in apostolsko sorodstvo kot dediči in nosilci duha ter poslanstva, ki ga je Sveti Duh zaupal don Bosku za življenje Cerkve.

Katere so glavne značilnosti naše duhovnosti?

  • Pastoralna ljubezen
  • Življenje v skupnosti
  • Molitvena drža
  • Poslanstvo za mlade in ljudske množice
  • Optimizem in veselje v upanju
  • Dobrohotnost
  • Delo in zmernost
  • Duh pobude
  • Zakoreninjenost v Kristusu in zaupanje v Marijo Pomočnico
  • Čut za Cerkev