V korak z mladimi.

Salezijanska formacija

Tisti, ki bi radi posnemali Jezusa po zgledu svetega Janeza Boska, lahko vstopijo v salezijansko formacijsko skupnost. Formacija vsebuje več korakov, da kandidat lahko temeljito poosebi salezijanski način življenja in poslanstva.

Pogovor s salezijancem

Na začetku poklicne poti je nemir, zato se kandidat o tem pogovori s salezijancem, ki mu zaupa. V dogovoru z njim obiščeta formacijsko skupnost na Rakovniku in se srečata z odgovornim za formacijo.

Prednovicat

V želji po izkušnji salezijanskega življenja kandidat napiše prošnjo za vstop v formacijsko skupnost ter začne spoznavati značilnosti salezijanske družbe in še bolj intenzivno spoznava samega sebe. Prvo obdobje salezijanskega oblikovanje se zaključi s prošnjo za vstop v noviciat.

Noviciat

Sledi leto poglobljenega duhovnega življenja, kjer novinec dopusti, da Bog oblikuje srce in se s pomočjo vzgojiteljev oblikuje v salezijanskem slogu življenja. V času noviciata spoznava salezijanske konstitucije, temelje posvečenega življenja in se oblikuje za apostola mladih. Temu sledi izpoved prvih redovnih zaobljub. S tem novinec postane salezijanec z začasnimi zaobljubami, član Družbe sv. Frančiška Saleškega.

Študij filozofije

Sledi študij filozofije, kjer se salezijanec usposablja za delo z mladimi. Čas študija je namenjen spoznavati aktualno družbeno miselnost in kulturno okolje, v katerem odraščajo mladi. Študij se prepleta s pastoralnimi in vzgojnimi izkušnjami.

Vzgojno-pastoralna praksa

Po končanem študiju filozofije sledi vzgojna praksa, kjer sobrat pridobi vzgojno-pastoralne izkušnje v določeni salezijanski ustanovi.

Dokončna odločitev

Po končani vzgojno-pastoralni praksi se formacija nadaljuje glede na obliko salezijanskega poslanstva:

  • Priprava na poslanstvo salezijanca brata
  • Študij teologije za salezijance, ki želijo postati duhovniki

Začetna formacija se konča z izpovedjo večnih zaobljub.