V korak z mladimi.

Salezijansko poslanstvo

Naše poslanstvo v Cerkvi je vzgoja in evangelizacija mladih. Vzgojno-pastoralni načrt, ki ga izvajamo v vsem našem delovanju, je usmerjen k celostnemu oz. vsestranskemu razvoju mladega človeka na temeljih krščanskega humanizma.

Naše Konstitucije pravijo: »Zvesti nalogam, ki nam jih je zapustil don Bosko, smo oznanjevalci evangelija mladim, zlasti najrevnejšim; posebno skrb namenjamo apostolski poklicanosti; smo vzgojitelji za vero med ljudskimi množicami, zlasti z družbenim obveščanjem, in oznanjamo evangelij ljudstvom, ki ga ne poznajo.« (člen 6)

Celotna salezijanska družina, razširjena po vsem svetu, šteje okoli 16.700 članov. Navzoči smo v 130 državah sveta in razdeljeni v 95 inšpektorij. Delujemo v okviru mladinskih centrov, osnovnih, srednjih in poklicnih šol, dijaških in študentskih domov, župnij, domov za mlade z ulic, na univerzah, v misijonih, centrih za socialno delo, na področju komunikacije in drugih področjih, vse v služenju mladim.

V slovenski salezijanski inšpektoriji deluje 90 salezijancev v petih državah: Sloveniji, Srbiji, Črni gori ter v zamejstvu v Avstriji in Italiji. Živimo v 10 skupnostih.