V korak z mladimi.

Poudarki o veri na sinodi mladih

Gregor Markelc uspešno zagovarjal magistrsko delo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

Čeprav mladi salezijanec Gregor Markelc živi in študira v Turinu, je 20. decembra 2022 na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Poudarki o veri na sinodi mladih« pod mentorstvom doc. dr. Marjana Turnška.

Gregor je izbral temo, ki je zelo salezijanska: sinoda mladih, ki jo je sklical papež Frančišek, se je začela z napovedjo leta 2016 in se formalno končala leta 2019 s posinodalno apostolsko spodbudo Kristus živi. Sinoda izpostavlja biblične odlomke in posebej učenca na poti v Emavs (Lk 24,13-35), kjer je zanimiva in pomenljiva že sama struktura odlomka, še posebej osrednje sporočilo kerigme. V nalogi je izpostavil razodevanje Boga in človekov osebni svobodni odgovor na Njegov klic, v čemer se kaže teološko-antropološka dinamika vere; nato fenomen vere v kontekstu sinodalnih srečanj in dokumentov, kjer se izrazito pokaže pastoralna naravnanost sinode. V ospredju sinode je oznanilo vere, ne pa njena re-definicija. Kerigma je oznanilo trpljenja, smrti in vstajenja Jezusa Kristusa, kar je temeljno oznanila sinode, posinodalne apostolske spodbude in je temeljno sporočilo vere in potem vsega katehetskega in pastoralnega udejstvovanja. Vera ni zasebna stvar, ampak se uresničuje v skupnosti – Cerkvi. Zato sinoda izpostavi misijonsko soodgovornost vseh krščenih. Ljudstvo ni samo naslovljenec, ampak depozitor Božje milosti.

Zato je ključna sprememba miselnosti od »delati za« mlade k »biti z« mladimi, kar se konkretno odraža v spremljanju mladih že pri razločevanju življenjske poklicanosti. Vera ima zakramentalno strukturo, kar je še posebej dokazljivo v evharistiji, kjer se najbolj kaže dinamika poslušanja, nato obhajanja in končno življenja po Besedi.

Gregorja so pri zagovoru spremljali in ga podpirali domači ter nekateri sobratje z Rakovnika.

Morda vas zanima tudi