V korak z mladimi.

Praznovanje 150-letnice Družbe hčera Marije Pomočnice

»Praznujemo Božjo zvestobo, ki je spremljala življenje in poslanstvo vseh hčera Marije Pomočnice in vzgojnih skupnosti na svetu.« S tem stavkom vrhovna mati sester FMA Chiara Cazzuola vabi v jubilejnem letu vabi vse sestre, člane salezijanske družine in prijatelje k praznovanju 150. obletnice ustanovitve Družbe hčera Marije Pomočnice.

Sestre FMA iz Slovenije in Hrvaške so praznovanje pripravile v nedeljo, 4. septembra 2022, na Rakovniku v svetišču Marije Pomočnice. Zahvalno sveto mašo, ki so se je udeležile inšpektorica s. Mojca Šimenc s sosestrami, povabljenimi in romarji, je daroval je salezijanski inšpektor Marko Košnik ob navzočnosti hrvaškega inšpektorja Tihomirja Šutala in drugih salezijancev. Med sveto mašo so nekatere sestre obnovile zaobljube ter proslavile življenjske in redovniške jubileje.

Inšpektor Marko Košnik je v pridigi izpostavil tri misli: čas duha, čas hvaležnosti in sodelovanja, čas zvestobe in upanja.

»Naša skupna naloga je, da razločujemo Božjo voljo. Dolžni smo se spraševati, kaj hoče Gospod v tem času in trenutku od salezijanske karizme. Samo v odprtosti Duhu smo sposobni to razločiti in razumeti. Naj bo to čas Duha. Vsak čas zahteva določeno prenovo. Tako tudi sedanji čas zahteva spremembo. Osebna prenova,  prenova poslanstva, skupnosti, prenova stuktur. Kot redovniki, smo na preizkušnji. Smo del sprememb, ki vplivajo tudi na naše posvečeno življenje. […]

Prav zato, ker nas ne varujejo več varni okopi neke redovniške tradicije, ker se ne moremo več zanašati na to, kar je bilo, je ta danes, ki ga živimo, čas Duha. Četudi si želimo, da bi se časi vrnili, ko je bilo vse bolj jasno, začrtano, ko je bilo več poklicev, pa ne smemo pozabiti, da je to čas Duha. In samo v Duhu bomo spoznali, kaj nam je storiti in katera pot prenove je prava.«

»S svojo posvečeno materinsko rodovitnostjo ste veliko prispevale, da je tudi naša salezijanska družba napredovala. S svojo osebno zavzetostjo, še posebej takrat, ko ste prenekatere sestre leta in leta opravljale tudi gospodinjska dela in pastoralno pomagale. Dale ste nam veliko. Tega ne smemo pozabiti. Mogoče je prav danes trenutek, da se vam za to v imenu vseh iskreno zahvalim. […]

Skupaj kot salezijanska družina smo prepoznavni v Cerkvi na Slovenskem. […] Ko nas mladi vidijo skupaj na raznih programih, nam odkrito povedo, kako jih to veseli in je naš zgled sodelovanje lepo pričevanje. Sodelovanje je vedno znova izziv, saj smo si kot moški in ženske različni, včasih imamo različne poglede in načine dela … Toda sodelovanje je pot rodovitnosti. Prav ta edinost v različnosti je znak živosti naše karizme.«

»5. avgust 1872 je izhodišče vaše hvaležnosti in dogodek, ki letos ob 150. obletnici povezuje vse vaše skupnosti. […] Zaradi izredne preprostosti in ponižnosti, ki je krasila sv. Marijo Dominiko Mazzarello, Gospod vaši družbi izkazuje posebno naklonjenost. Ta Gospodova naklonjenost ni nekaj, kar mine, ampak traja. Živeti v zavesti te Gospodove naklonjenosti je nekaj izredno lepega in navdušujočega. In v čem je ta Gospodova posebna naklonjenost? Da živite karizmo za vzgojo mladih, še posebno ubogih deklet, in da ste živ spomenik Marije Pomočnice. […]

Le skozi vaše življenje in poslanstvo ‘morneški’ duh ostaja svež in se prenavlja. To je hkrati vabilo, da ostanete močno povezane v tem duhu, ki se živi v skupnosti in iz skupnosti. To pomeni, da ostajate pritrjene na trto, ki je Jezus Kristus, kakor je to naročala vaša ustanoviteljica. Vsa vaša različnost v sposobnostih, značajih, narodnosti, izhaja oz. je usmerjena v ‘vračanje v Mornese’, kjer se odseva čista svetost vaše ustanoviteljice.

Vaša vrhovna Mati vas vabi, da imate odprto srce za upanje. Da je vaša redovna Družba prešla iz malega morneškega okolja, je to rezultat konkretnega odgovora na potrebe Cerkve in misijonarski duh vaše ustanoviteljice. Ni se vezala na svoje okolje, ki ga je bila v svoji preprostosti navajena, ampak je bila zaradi klica Duha odprta za rast in odgovor na mnoge potrebe. To je dalo rast in razmah vaši Družbi. Iz tega naj črpa tudi danes vaša pastoralna gorečnost in pastoralna ljubezen.«

Foto: Vatican News

Morda vas zanima tudi