V korak z mladimi.

Pred sto leti se je rodil blaženi Albert Marvelli

21. marca 1918 se je rodil Albert Marvelli, salezijanski bivši gojenec. Mnogi po svetu poznajo njegovo življenje in njegovo vzgojno, pastoralno, socialno in politično udejstvovanje.

Bil je gojenec salezijanskega oratorija v Riminiju in je po zgledu sv. Dominika Savia dozorel v veri z odločnimi besedami: »Moj program je strnjen v eni sami besedi: svet.« V samo 28. letih je svoje življenje uresničil ‘na polno’. Razdal se je v ljubezni do Boga in do bližnjega.

Ko je bilo 5. oktobra 1946 njegovo življenje tragično prekinjeno, so mnogi mislili, da so ga za vselej izgubili in da je bilo njegovo poslanstvo, pomoč in zgled zaman. A ni tako: svetniki imajo tudi ‘posmrtno’ življenje. Danes je Albert živ in dejaven bolj kot kdaj koli: dobrota, ki jo je delil na zemlji, se je razširila v času in prostoru. Njegova zgledna svetost je postala vzor dejavnim laikom po vsem svetu, ki iščejo krščansko istovetnost in skladje vere. Odprl je novo pot, po kateri lahko gredo vsi. Razširitev njegovega pričevanja po svetu in množica mladih, ki si ga postavljajo za zgled, sta gotovi znamenji, da živi in deluje danes med nami.

Obhajanje njegove stoletnice v tem posebnem letu, ki ga je Cerkev posvetila mladim s sinodo, ne pomeni spominjanja, temveč odkrivanja njegove navzočnosti, kot je nakazal že sveti Janez Pavel II. Ob njegovi beatifikaciji 5. septembra 2004: »Vi, laiki, boste pričevalci vere v posebnih krepostih: zvestoba in čutenje za družino, usposobljenost za delo, sposobnost služiti skupnemu dobremu, solidarnost v družbenih odnosih, ustvarjalnost v evangelizacijskih delih in človeški napredek. Vi boste kazalec – v tesnem občestvu s pastirji – da je evangelij aktualen in da vera človeka ne iztrga iz zgodovine, temveč ga še globlje potopi vanjo.«

Vrhovni postulator Pierluigi Cameroni

Morda vas zanima tudi