V korak z mladimi.

Prenova »Ratia«: poslušanje odgovorov Družbe

Od 15. do 28. novembra 2021 je na Centralnem salezijanskem sedežu v Rimu zbranih kakih 20 salezijancev z vsega sveta, da bi »prisluhnili, premislili in povzeli« 4.462 odgovorov vprašalnikov, poslanih sobratom maja 2021 na temo prenove salezijanskega Ratia.

Dokument »Ratio Fundamentalis Institutionis et Studiorum« je zbirka norm in določb oblikovanja Don Boskovih salezijancev. Delovno skupino, zadolženo za prenovo, na predlog 28. vrhovnega zbora sestavlja 25 članov: štirje iz Dikasterija za formacijo (vrhovni svetovalec za formacijo Ivo Coelho in njegovi sodelavci Raymond Callo, Silvio Roggia in Francisco Santos) ter 21 salezijancev iz različnih salezijanskih pokrajin.

Potrebno je poudariti, da je na srečanju prisotna tudi skupina šestih mladih salezijancev in prednovinec iz Južne Koreje: izbrali so jih mladi salezijanci sami na svojih online srečanjih o prenovi Ratia. To je odličen način, kako se v praksi uresničuje vabilo 28. vrhovnega zbora, da v bi proces prenove vključili tudi mlade salezijance.

V predhodnih fazah so vse salezijanske inšpektorije dobile tri vrste vprašalnikov, ki jih delovna skupina preučuje:

V1 – Online vprašalnik, namenjen vsakemu sobratu (3.650 odgovorov);

V2 – Vrsta kratkih vprašanj za salezijanske skupnosti ali skupine salezijancev (495 odgovorov);

V3 – Vrsta vprašanj za animacijska jedra salezijanskih vzgojno pastoralnih skupnosti (317 odgovorov).

Skupino, ki se posveča temu pomembnemu delu, je pozdravil tudi vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime in poudaril, da mora prenova Ratia dati pravi ritem salezijanskemu oblikovanju in ustvarjati mladinsko pastoralo, ki bo učinkovito sledila srcu Dobrega pastirja, kakršnega je imel don Bosko. Ratio naj bi v salezijancu oblikoval srce, ki se bo posvečalo najbolj ubogim mladim.

Delo poteka v majhnih skupinah in na skupnih zasedanjih s pomočjo mnogih spletnih možnosti v jezikovnih skupinah – angleški, španski ter italijansko-francosko-portugalski – glede na količino prejetih odgovorov v posameznih jezikih. Člani poslušajo, premišljujejo in povzemajo prejete odgovore vseh treh vprašalnikov ter na tej podlagi pripraviti gradivo za začasno kazalo Ratia (drevo Ratia).

Med udeleženci vlada duh edinosti in bratstva v zavedanju, da sodelujejo pri centralnem procesu za življenje Družbe ter da pri tem računajo na široko molitveno verigo različnih salezijanskih skupnosti, mladih in članov salezijanske družine po vsem svetu.

Salezijanski Ratio je bil nazadnje prenovljen leta 2000, z dvema manjšima posodobitvama leta 2009 (poglavje o prednoviciatu) in leta 2012 (točke, ki zadevajo oblikovanje salezijanca brata). Ker je 28. vrhovni zbor Družbi naložil prenovo lika don Boskovega salezijanca, je to potrebno upoštevati tudi pri tokratni prenovi Ratia.

ANS

Morda vas zanima tudi