V korak z mladimi.

Prenovljen pogled na oratorij – mladinski center

V zadnjih mesecih je Sektor za mladinsko pastoralo spodbudil premislek o oratoriju – mladinskem centru, opisanem v Referenčnem okvirju za mladinsko pastoralo, s ciljem zagotoviti izvirnost ter vzgojno in pastoralno posebnost teh 2.470 salezijanskih ustanov in osredotočiti se na bistvena vprašanja pastoralnega življenja oratorija – mladinskega centra ob izzivih v različnih kontekstih.

Pokrajinske komisije so posredovale številne predloge za oratorij, ki ga razumemo kot praznično ali vsakdanje okolje, namenjeno predvsem otrokom in prav tako na mladinski center, namenjen predvsem najstnikom in mladostnikom, z različnimi predlogi za celostno zorenje, s prevlado skupinske metodologije za človeško in krščansko zavzetost.

V salezijanski družbi je približno 1.010 prazničnih oratorijev, 502 dnevna oratorija, 377 mladinskih centrov in 579 oratorijev – mladinskih centrov.

Prispevki inšpektorij poudarjajo gostoljubno in veselo ozračje teh struktur, ki prek osebnih odnosov in vzgojne prisotnosti animatorjev pomagajo upravičencem preiti iz spontanih v stabilnejše in bolj določne skupine. Vztrajajo pri spodbujanju sodelovanja in protagonizma mladih ter se s konkretnimi sredstvi odzivajo na interese, skrbi in potrebe mladih. Prav tako je pomembno, da to okolje predlaga vrednote in vzgojo za vero z vsebinami, skupinami in omogočanjem prostorov za praznovanje.

Oratorij je odprt prostor za široko občinstvo, okolje, ki določa in vpliva. Prav zato je oratorij kraj za igro, spontano srečanje na dvorišču, ponudba zavzetosti v športnih in kulturnih dejavnostih (glasba, ples, gledališče …) ter kraj neposredne apostolske animacije.

Delegati za mladinsko pastoralo so poudarili, da je ena od značilnosti okolja oratorija – mladinskega centra njegova fleksibilnost in velika sposobnost hitrega prilagajanja spremembam in novim realnostim. Poleg tega mladinski center zaradi svojega široko sprejemljivega značaja ostaja tisto, kar izraža Referenčni okvir za mladinsko pastoralo: je »odprt za najrazličnejše otroke, mladostnike in mlade, zlasti za tiste, ki so najbolj potrebni, in ima vpliv na veliko družbeno področje.«

Oratorij je za vsakogar drugi dom, kjer se lahko vsakdo počuti domače in sproščeno. Za mnoge je to dom, kjer sprejemajo, oznanjajo, pričujejo, praznujejo, iščejo nove načine za izmenjavo izkušenj in ljubezni do Boga. Oratorij ni ognjišče za najboljše, prav tako ni kraj okrevanja za resne prestopnike. Zgrajen je po meri običajnega otroka ali (oddaljenega) mladeniča, skupine, v kateri se jih danes nahaja največ.

»Poslanstvo, ki bo za vedno ostalo vzor in način naše mladinske pastorale, je oratorij« zaključuje Miguel Angel García Morcuende, vrhovni svetovalec za salezijansko mladinsko pastoralo. »V tej stvarnosti najdemo ljubeznivost in dobroto, ki sta lastni preventivnemu sistemu, kot sta ga živela mama marjeta in don Bosko, ki je način njunega življenja vodilo srce.«

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi