V korak z mladimi.

»Pristno poslušanje spremeni oba, govornika in poslušalca«

Sestra Alessandra Smerilli, hči Marije Pomočnice in docentka ekonomije na Auxiliumu, je ena izmed dveh salezijank, ki sodelujeta na sinodi škofov v Vatikanu. Na zasedanju z zadovoljstvom opaža »veliko naklonjenost, veliko ljubezen« Cerkve do mladih, ki jo združuje z željo »prisluhniti mladim« in »izreči njegovo Besedo v zmedenem svetu.«

»Zelo sem hvaležna, da sem lahko na Sinodi, posvečeni mladim: zato, ker sem salezijanka in ker je to svojevrstna izkušnja,« pripoveduje redovnica, ki je prišla na Sinodo ne vedoč, kaj točno lahko pričakuje. Zdaj pa s strani Cerkve opaža veliko vnemo, da bi resnično bolje služila mladim in jim prinašala Kristusa. »To sem doživela pri delu v manjših krogih, kjer je bilo veliko časa za pogovore, kjer smo se lahko svobodno izražali in se je porajala potreba, da naj Cerkev in škofje govorijo z mladimi.«

»A najlepša tema,« nadaljuje, »je po moje nujnost, da se naučimo poslušanja, aktivnega poslušanja. Posebno smo se poglobili v temo poslušanja. Ko je poslušanje pristno, spremeni oba, govornika in poslušalca. Govorimo o poti, ki jo lahko naredimo z mladimi v poslušanju.«

Sestra Smerilli nadaljuje: »Gre za Sinodo, s katero želi Cerkev prisluhniti mladim, da bi se prenovila v okoljih, v katerih ne zmore govoriti z mladimi. Sočasno se Cerkev zaveda, da če želi slediti Jezusu Kristusu, mora znati sporočati njegovo Besedo zmedenemu svetu. Cerkev, ki želi biti v svetu, a ne želi gledati le na ovce v ogradi, temveč tudi na tiste zunaj, ne da bi izgubila lastno istovetnost in poslanstvo.«

Pogovori se ne izogibajo spolnim škandalom, se pa osredotočajo na mlade in njihove priložnosti, ki jih prinašajo: »Pogovori so pokazali, da je potrebno imeti lep in pozitiven pogled na mlade,« doda sestra Smerilli. »Izhajati moramo iz tega, koliko dobrega in lepega nam lahko mladi dajo ter znati upoštevati njihove rane. Zdi se mi, da zaradi izpostavljene teme, kjer je Cerkev ranjena – gre za temo spolnih škandalov, ki je ne zanika – lažje ponižno spremlja ranjenega in mu pomaga,« še doda sestra.

S stališča navzočnosti žensk v Cerkvi sestra Smerilli navaja, da je »pred samimi vlogami predvsem vprašanje pogleda in navzočnosti. Mladi so na predsinodalnem srečanju prosili za ovrednotenje ženske v Cerkvi in družbi. Na Sinodi se govori o tem, a ne toliko o vlogah. Cerkev je manj Cerkev in človek je manj človek, če nimamo moškega in ženskega pogleda. To se mi zdi pomembno: da postane Cerkev očetovska in materinska, ker v njej moški in ženske živijo poslanstvo v enakem dostojanstvu.«

Sestra je na Sinodo prišla s svojim bogastvom znanja in kompetenc: »Kot redovnica, ženska in ekonomistka bi rada videla, da bi več pozornosti dobile ekonomske teme v perspektivi trajnostnega razvoja in s tem tudi Cerkve, ki bi znala biti preroška v tem smislu. Govorili smo o brezposelnosti, prekarnosti, tudi o novih tehnologijah, o umetni inteligenci in razselitvah, ki jih ustvarja svet dela. V skupinah smo skušali predvsem iskati predloge. Dejansko smo sredi revolucije, ki jo imenujemo četrta revolucija. To je digitalna revolucija, ki z ene strani ustvarja brezposelnost, obenem pa lahko ustvarja nove možnosti. Biti moramo pozorni in spremljati te procese, da bo oseba ostala v središču tudi v svetu, ki se hitro spreminja.«

»Upati je, da se bo delo prvih dni nadaljevalo v tem tonu: da si Cerkev želi biti ponižno ob mladih in izžarevati veselje, da je Cekev. Če se bo Sinoda nadaljevala tako, bo resnično prišlo do novega srečanja med mladimi in Cerkvijo,« svoj pogled na delo Sinode zaključuje slušateljica na Sinodi, s. Alessandra Smerilli.

Povzeto po ANS, vir: Vatican News

Morda vas zanima tudi