V korak z mladimi.

Pritrdilno mnenje zgodovinarjev za Ignacija Stuchlýja

Svetovalci zgodovinske komisije so pritrdili nadaljevanju postopka za Ignacija Stuchlýja

20. julija je salezijanski vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime obiskal nekdanjega prefekta za zadeve svetnikov, kardinala Angela Amata, in mu oddal Positio Božjega služabnika Ignacija Stuchlýja.

Svetovalci so 11. decembra dali enotno pritrdilno mnenje Positio super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis Božjega služabnika Ignacija Stuchlýja, duhovnika iz vrst družbe sv. Frančiška Saleškega (1869-1953). Na zasedanju so se zgodovinski strokovnjaki prepričali o znanstveni vrednosti in zadostni količini zbranega gradiva med škofijskim postopkom.

Božji služabnik Ignacij Stuchlý živel v obodbju, ki so ga še posebno zaznamovali zgodovinski, politični in družbeni preobrati. Zato se je moral vedno znova prilagajati novim okoliščinam in se soočati z izzivi v pokorščini Cerkvi in služenju mladim.

V tem pogledu – kakor je razvidno iz dokumentov in pričevanj – je večkrat zelo konkretno poprijel za delo v salezijanski družbi in Cerkvi na splošno. V letih, ki jih je preživel v Gorici, je v sodelovanju s kardinalom Jakobom Missio in drugimi salezijanci sledil razvoju konvikta Sv. Alojzija. Prav tako je močno pripomogel salezijanskemu poslanstvu v Ljubljani ter končal gradnjo svetišča Marije Pomočnice na Rakovniku.

Kot ustanovitelj in pionir salezijanske navzočnosti na Češkem in Moravskem je odgovoril na potrebe lokalne Cerkve. Nekateri škofje so neutrudno prosili don Boskove sinove, naj pridejo k njim.

Ignacij Stuchlý je tudi po zgodovinskih raziskavah človek skupnosti, graditelj mostov med narodi in skupinami, spodbujevalec miru in sprave v obdobju svetovnih vojn ter nacističnih in komunističnih režimov.

Naslednji korak v postopku bo mnenje Positio super virtutibus, ki ga bodo pripravili člani teološke komisije pri Kongregaciji za zadeve svetnikov.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi