V korak z mladimi.

Protiutež negativnemu duhu časa

Neutrudni lektor Stanislav Duh o prevodu don Boskovih Biografskih spominov

Prvi salezijanci so od don Boskove smrti (1888) do razglasitve za svetnika (1934) popisali ter zbrali pričevanja, spomine in dokumente na svojega očeta in ustanovitelja v 18 (+1) zajetnih zvezkih. Slovenci smo eden redkih narodov na svetu, ki ima prevod tega kolosalnega dela. V zadnjem desetletju je že izšlo 12 zvezkov v tiskani in elektronski obliki, letos prihajajo štirje novi. O pripravi in lektorskem delu smo se pogovarjali s salezijancem Stanislavom Duhom.

Kaj sploh so Biografski spomini sv. Janeza Boska?

Gre za zbirko, ki je dragocen prikaz življenja in dela sv. Janeza Boska (1815-1888) in takratnih družbenih razmer.

Kdo je prevajal Biografske spomine in kako se je porodila zamisel za izdajo?

Lahko smo hvaležni zdaj že pokojnemu profesorju teološke fakultete dr. Valterju Dermoti. Ko je bil upokojen, se je s Kodeljevega, kjer je bival več let, preselil v naš dom na Trstenik in tam začel prevajati Memorie Biografiche. Ne vem, ali bi kdo drug zmogel v razmeroma kratkem času opraviti tako veliko delo. Prevedel je 17 zvezkov, odpoved srca je ustavila njegovo delo, umrl je star 79 let. Osemnajsti zvezek je prevedel Stane Okorn, nekdanji ravnatelj naše Srednje verske šole v Želimljem.

Pri jezikovnem pregledu je več sodelavcev, slovenska izdaja jih našteva.

V Biografskih spominih odseva čas nastajanja in prav tako v slovenskem prevodu duh časa prevajanja. Zakaj je pomembno, da imamo salezijanci, salezijanska družina in sploh Slovenci tako zbirko v domačem jeziku?

Čas nastajanja Spominov se precej pozna, zato je to, ko v njih iščemo sporočilo za današnji čas, treba upoštevati. Manj pa bi se dalo reči, da bi čas prevajanja sploh mogel pomembno zaznamovati to delo.

Zdaj gre že proti koncu prvo branje 17. zvezka. Spomini so nam ohranili vpogled v veličasten Božji poseg v težke družbene razmere 19. stoletja, najbolj seveda italijanske. Italija zlasti pred združitvijo in še lep čas potem ni imela političnega vodstva, ki bi se moglo primerjati z avstro-ogrskim. Zlasti je bil izrazit njegov strup proticerkvenosti, s tem tudi sovraštva do papeža. Za prepotrebne socialne ustanove, zlasti za sebi prepuščeno mladino, je v glavnem skrbela samo Cerkev. Bog jo je obdaril z znanimi svetniki, med katerimi je izjemno mesto dobil Janez Bosko. Znal je vplivati na verne ljudi, da so doumeli, da je rešitev ulici prepuščenih mladih odvisna od njihovega sodelovanja, materialnega in duhovnega. Kaj zavodov v Evropi in Ameriki je v njegovem času nastalo, v katerih so mladi bili deležni poklicne in verske formacije in iz katerih je prišla armada duhovnikov in redovnikov, ki so s svojim duhom bili protiutež negativnemu duhu časa!

V zadnjih zvezkih se vidi, kakšno svetost je Bog dal Janez Bosku in kako je ta osvajala ljudi, ko je on sam bil že zelo onemogel.

Biografski spomini sv. Janeza Boska na spletu:
www.donbosko.si/bis

Od začetka izdajanja pred skoraj desetimi leti ste prevzeli vlogo lektorja. Verjetno se je v teh letih nabralo veliko jezikovnih zagat, ki jih je bilo treba rešiti, in spodbud, da so posamezni zvezki izšli. Bi kakšno še posebej izpostavili?

Pred mano je to delo bilo že enkrat lektorirano, najbrž na hitro, ker je v besedilu ostalo precej nejasnega. To so zdaj reševali sodelavci, ki dobro obvladajo italijanščino. Tudi slovenski jezik je bil na ravni, da ne bi kazalo tako besedilo tiskati. Poleg tega je predloženo besedilo šlo skozi naslednji proces: natipkano, nato fotokopirano, zatem skenirano in tako dano več ljudem v zadnje pretipkavanje. Skeniranje je popačilo imena in tudi letnice. Zaradi tega je to popravljanje vzelo zelo veliko časa. Pri jezikovnem delu sem skušal posodobiti jezik, ga rešiti časovne patine, zlasti trdoživih kalkov iz nemščine (naenkrat, zaenkrat, podati se kam itn.), vpliva južnoslovanskih jezikov (pristati na, da se kaj odvija itn.), amerikanščine (da se kaj zamakne namesto odloži) itn. Pomagalo mi je, da sem tovrstne jezikovne članke spremljal dolga desetletja, začenši v bogoslovju.

S skorajšnjim izidom novih štirih zvezkov (13-16) se počasi kaže konec tega pomembnega projekta.

Hvala Bogu se delo počasi izteka, vendar se ga ne bo dalo hitro končati. Lahko smo Bogu hvaležni, da smo ga lahko pripeljali tako daleč. Ne vem ali lani ali predlanskim so se Portugalci s sceno na spletu pohvalili, da so prevedli in natisnili prvi zvezek Biografskih spominov.

Mislim, da bo prevod zelo prišel prav tistim sobratom in laikom, ki skušajo s svojo dejavnostjo misel sv. Janeza Boska pri nas ohranjati živo.

Morda vas zanima tudi