V korak z mladimi.

Ravnatelj salezijanske redovne skupnosti

Predstavitev drugega dela priročnika »Animacija in vodenje skupnosti – služba salezijanskega ravnatelja«

Drugi del priročnika »Animacija in vodenje skupnosti – služba salezijanskega ravnatelja«, priporočen salezijanskim skupnostim v študij in pogovor, ima naslov »Ravnatelj salezijanske redovne skupnosti«. V lanskem letu je izšla predstavitev o prvem delu »Istovetnost salezijanske posvetitve«, v prihodnjih mesecih pa bo izšla še video predstavitev o tretjem delu z naslovom: »Ravnatelj in skupno poslanstvo«.

Iz poročil, ki so jih prispevale inšpektorije, je razvidno, kako je pomoč pri premišljevanju in poenotenju dobrodošla v različnih skupnostih in si jo prilagajajo glede na ritem življenja na inšpektorialni ali lokalni ravni.

Drugi del nam približa vsakodnevno življenje salezijanske skupnosti ter animacijsko službo in vodenje, ki ga v njej opravlja ravnatelj. Podnaslov drugega dela pove vse: »Varuh in animator istovetnosti salezijanske posvečenosti.« Izraz »varuh karizme« se je pojavil pri kar 316 prispevkih, ki so prišli iz vseh sedmih salezijanskih pokrajin, od skupin ravnateljev, inšpektorialnih svetovalcev in posameznih sobratov. Prispevki so služili za izhodišče pri pripravi besedila.

V videu svetovalca za formacijo in za misijone, pokrajinski svetovalci za Afriko in Madagaskar, Sredozemlje, Južno Azijo ter srednjo in severno Evropo predstavijo, kaj danes pomeni biti duhovni voditelj skupnosti (mistik), animator občestva in soodgovornosti (prerok) in odgovoren za apostolsko poslanstvo (služabnik).

Drugi del obravnava tudi zelo neposredne vidike življenja salezijanskih hiš, načine in strukture animacije, kot so hišni svet, zbor sobratov, načrt skupnosti in osebni načrt, pozornost do mladih in ostarelih sobratov.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi