V korak z mladimi.

Salezijanska družina po svetu moli za Slovenijo

Sektor za salezijanske misijone pri vrhovnem svetu salezijanske družbe vsak mesec izdaja interni bilten Cagliero11, katerega namen je misijonska animacija salezijancev in salezijanske družine.

Sektor spada v področje vrhovnega svetovalca za misijone, ki v vsej Družbi pospešuje misijonskega duha in zavzetost za misijone. Usklajuje pobude in usmerja delo misijonov, da bi v salezijanskem slogu odgovarjali na žgoče potrebe neevangelizirnih ljudstev. Njegova naloga je tudi zagotavljati misijonarjem potrebno pripravo in posodabljanje.

Sektor mesečno spodbuja tudi z misijonskimi molitvenimi nameni – v skladu s papeževimi molitvenimi nameni – za različne dežele, v katerih delujejo salezijanci. V mesecu januarju 2023 smo veseli in hvaležni, da celotna salezijanska družina moli za Slovenijo, natančneje za vzgojo mladih v Sloveniji.

Prav je, da se tudi sami vključimo in povežemo v molitvi in poslanstvu salezijanskih misijonov.

Morda vas zanima tudi