V korak z mladimi.

Salezijanska družina v boju proti Covid-19

Občudovanja vreden je odziv salezijancev in salezijanske družine, ki so slišali klice »na pomoč« ljudi in skupnosti, ko jih je prizadel Covid-19. Skorajda ni predela sveta, kjer danes ni omejitev gibanja in kjer ljudje ne bi potrebovali takšno ali drugačno pomoč. V ozadju sedanje povezanosti ob izrednih razmerah, ki jo zmore velika salezijanska družina, je zgodba o pomoči in solidarnosti, ki pogosto ostaja neopažena.

Koordinator salezijanske družbe za odziv na izredne razmere, salezijanec George Menamparampil, takole opisuje svoje opažanje: »Nekoč so salezijanci, ki so se odločili zapustiti svoje domove, da bi kot misijonarji delovali v manj razvitih predelih sveta, obveščali svoje domače in družine, župljane, bivše sošolce, vaščane in prijatelje ter pripovedovali, kaj počnejo v drugih deželah in kakšne potrebe ima tamkajšnje lokalno prebivalstvo. Mnogo posameznikov dobre volje se je ob prebiranju zgodb misijonarjev z donacijami odzvalo na potrebe tamkajšnjih lokalnih prebivalcev. Kljub temu, da so bili zneski, ki so jih dobrotniki darovali, majhni, je bilo število dobrotnikov veliko, zato so salezijanci lahko veliko storili za nove krščanske skupnosti.

Kasneje so posamezne salezijanske inšpektorije v razvitejših predelih sveta zagnale lastne fundacije in ustanove za podobna zbiranja sredstev. Te so bile pri svojem delu strokovnejše in bolje strukturirane. Tudi uporaba zbranih sredstev v manj razvitih državah je postala preglednejša in namenska.

V novejšem času se znotraj salezijanske družbe spodbuja ideja o čim večji finančni neodvisnosti vsake od 90 salezijanskih inšpektorij po vsem svetu. Družba si prizadeva za krepitev zmogljivosti osebja, ki delujejo na področju razvoja vsake posamezne inšpektorije. Prizadevajo si za izboljšanje upravljanja inšpektorij in posameznih inštitucij, za ustvarjalnost, inovativnost,  zmanjšanje stroškov in boljšo porabo že obstoječih virov, boljši dostop do javnih sredstev ter vzpostavitev partnerstev v lokalnih okoljih in korporacijah.

Vsa ta prizadevanja so ob izbruhu pandemije Covid-19 obrodila sadove. Partnerstva, ki so jih zgradile posamezne inšpektorije z različnimi vladnimi strukturami, zasebnimi ustanovami, klubi in drugimi družbenimi organizacijami ter posamezniki, so salezijanski družini omogočila takojšen odziv na potrebe najranljivejših v času pandemije.

V številnih državah sveta so državne oblasti, navdušene nad salezijansko organizacijsko strukturo in globino zavezanosti o solidarnosti in pomoči, prosile salezijance in salezijansko družino, če lahko uporabijo njihove vire in izkušnje, da bi dosegli najranljivejše. Tako o preglednosti salezijanskega upravljanja z malimi in veliki donacijami poročajo številne korporacije, organizacije civilnih družb, podjetja, škofije, redovne družbe in drugi.«

Svoje razmišljanje salezijanec Menamparampil zaključi z mislijo: »Na čelu vojne s Covid-19 stoji mirna vojska velike salezijanske družine, ki se bori z negativnimi posledicami pandemije. V ozadju je skoraj enako velika vojska lokalnih prebivalcev, dobrotnikov in donatorjev, ki podpira naše bojevnike ter jim pomaga pri zapolnjevanju vrzeli v lokalnih virih. Pravzaprav si želimo okrepiti obe strani, tako tisto v prvih bojnih črtah kot tisto v oskrbovalni liniji.«

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi