V korak z mladimi.

Bivši gojenci

Združenje don Boskovih bivših gojencev in gojenk

Don Boskovi bivši gojenci in gojenke so tisti, ki so obiskovali oratorij, šolo ali kakršno koli drugo salezijansko ustanovo in v njej prejeli pripravo za življenje po načelih don Boskovega preventivnega sistema.

Resno živijo svoje obveznosti (katoličani svoje krstne in birmanske obljube) tako, da poudarjajo značilno don Boskovo duhovnost in so posebej pozorni na vse, kar se tiče mladih ljudi. Splošni cilj združenja je, da člani poglabljajo in uresničujejo prejeta salezijanska vzgojna načela ter jih upoštevajo pri obveznostih v družinskem, poklicnem in socialno-političnem življenju.

Ustanovitelj bl. Filip Rinaldi

Gibanje bivših gojencev ima svoje začetke že v času don Boskovega življenja, pravno-formalno pa jih je leta 1909 ustanovil bl. Filip Rinaldi. Don Boskovi bivši gojenci/ke postanejo člani združenja tedaj, ko se zavestno vključijo vanj, se s tem oklenejo prejete vzgoje in duha tudi za naprej ter jo želijo deliti s širšimi množicami na organiziran način. Pri nas je v zadnjih letih prišlo do več srečanj predvojnih in povojnih generacij bivših gojencev (Križevci, Rakovnik, Kodeljevo, Želimlje …), sedaj pa se pripravlja uradna ustanovitev slovenskega združenja don Boskovih bivših gojencev in gojenk.

Združenje nekdanjih gojenk/gojencev hčera Marije Pomočnice je bilo na pobudo bl. Filipa Rinaldija ustanovljeno leta 1908. Mnoga dekleta, ki so bila deležna vzgoje sester hčera Marije Pomočnice, so tudi kasneje želela ostati povezana med seboj in s sestrami, se še naprej oblikovati in sodelovati pri vzgojnem delu sester.

Salezijanski slog

Združenje je organizirana laična skupina in je živ del salezijanske družine. Z enakimi pravicami in dolžnostmi je odprto nekdanjim gojenkam in gojencem HMP kakor tudi vsem tistim laikom, ki sprejemajo salezijanske vrednote in življenjski slog ter prosijo za sprejem v združenje. V duhu sv. Janeza Boska in sv. Marije Mazzarello so pozorni zlasti do mladih, in to najbolj ubogih.

Zveza nekdanjih gojenk HMP v naši inšpektoriji (predsednica je ga. Lidija Drobnič) je vključena v svetovno zvezo. V tem letu so začele izdajati svoje interno glasilo Glas, ki jih med seboj in s sestrami močno povezuje. Prijateljske vezi, ki jih pletejo v salezijanski družini, molitvena povezanost in duhovne spodbude, ki jih sprejemajo na srečanjih ali v pismih duhovne asistentke, jim pomagajo, da lahko vsaka v svoji družini in na delovnem mestu z upanjem v srcu seje seme ljubezni, veselja in dobrote, iz katerega že klije nova civilizacija ljubezni.

ZDRUŽENJE DON BOSKOVIH BIVŠIH GOJENCEV IN GOJENK
Feliks Golob
Engelsova 66
2000 Maribor

ZVEZA NEKDANJIH GOJENK/GOJENCEV
s. Marija A. Simončič
Partizanska 6
4260 BLED