V korak z mladimi.

Don Boskovi salezijanci

Don Boskovi salezijanci (ali krajše SDB) smo redovna družba, ki jo je ob koncu 19. stoletja (točneje 18. 12. 1859) v Torinu (Italija) ustanovil sv. Janez Bosko. To je skupnost redovnikov apostolskega življenja, katere člani smo DUHOVNIKI in LAIKI. Oboji imamo enakovredno temeljno izobrazbo in vzgojiteljsko poslanstvo. Različno pa je naše področje dela. Prvi smo v duhovniškem poklicu, drugi pa v drugih strokah.

Zvesti nalogam, ki nam jih je izročil sv. Janez Bosko, smo oznanjevalci evangelija mladim, posebno najrevnejšim; posebno skrb namenjamo duhovnim poklicem; smo vzgojitelji vere med preprostim ljudstvom, zlasti z družbenim obveščanjem in oznanjevanjem evangelija ljudstvom, ki ga še ne poznajo.

Naša značilnost oz. karizma znotraj katoliške Cerkve je vzgoja mladih po vzgojnem načinu sv. Janeza Boska, ki temelji na preventivnem vzgojnem sistemu.

Cilj našega vzgojnega prizadevanja je, da bi mladi bili “dobri kristjani in pošteni državljani”. Svoje vzgojno poslanstvo zato opravljamo na najrazličnejših področjih: župnije, šole, dijaški-študentski domovi, mladinski centri, oratorij, socialno področje, področje družbenega obveščanja, misijoni.

Danes smo salezijanci navzoči v 128-ih državah sveta.

SDB na Slovenskem

Na Slovenskem Don Boskovi salezijanci delujemo od leta 1901. Od tod se je salezijansko delo razširilo tudi v druge sosednje dežele. Povezani smo v inšpektorijo (provinco) sv. Cirila in Metoda (ustanovljena l. 1922) s sedežem v Ljubljani.

Ljubljanska salezijanska inšpektorija danes šteje okrog 100 članov. V Sloveniji delujemo organizirani v 9 redovnih skupnostih, tem pa se pridružujejo: 1 skupnost v Italiji, 1 skupnost v Srbiji in 1 v Črni gori.