V korak z mladimi.

Salezijanci sotrudniki

»Naša družba mora biti povezana z dobrimi verniki, ki živijo v svetu, da bi skladno z njimi in z njihovo pomočjo opravljali dobra dela, medtem ko bi oni v polnosti živeli salezijanskega duha.« (don Bosko)

Kako se je začelo?

Združenje salezijancev sotrudnikov je kot tretjo vejo salezijanske družine ustanovil že sv. Janez Bosko leta 1879, naslednje leto pa je izšel prvi Salezijanski vestnik kot glasilo, ki naj bi ohranjalo med člani salezijanske družine trdno edinost v mišljenju in skladnost v delovanju za dosego skupnih namenov.

Luka Jeran je bil tisti, ki je na Slovenskem proti koncu 19. stoletja začel s sotrudništvom. On je seznanil Slovence z don Boskom in njegovim delom. Z njim se je tudi osebno srečal. Novice o salezijanskem delu in o delovanju sotrudnikov je objavljal v Zgodnji danici. Zbiral je darove za gradnjo cerkve Srca Jezusovega v Rimu, ki jo je gradil don Bosko, in za šolanje nekaterih slovenskih dijakov pri salezijancih v Italiji.

Jeranovo delo je nadaljeval katehet Janez Smrekar, ki je od njega prejel naročilo, naj na Slovensko pripelje salezijance. S pomočjo prvih sotrudnikov, ki so z darovi omogočili nakup posestva in gradu na Rakovniku, mu je to tudi uspelo. 23. novembra 1901 so se tam naselili prvi salezijanci.

Kdo sem in kaj delam?

Salezijanci sotrudniki smo tisti, ki hočemo živeti evangelij v skladu s salezijansko karizmo kot laiki, v svetu. Naš ustanovitelj in vzornik je don Bosko. Po njegovem zgledu nadaljujemo njegovo delo v družini, v župniji, na delovnem mestu, med prijatelji …

Svoje poslanstvo uresničujemo tam, kjer smo, v vsakdanjem življenju. Na poseben način pa smo poklicani k delu z mladimi tam, kamor salezijanci in salezijanke težje ali pa sploh ne morejo priti. Za mlade molimo, animiramo razne skupine, pomagamo pri delovanju salezijanskih ustanov in jih, če lahko, tudi finančno podpiramo. Prizadevamo si, da živimo življenje kristjana in don Boskovega sodelavca in s tem širimo veselo oznanilo.

V Sloveniji nas je okoli 70 salezijancev sotrudnikov. Združeni smo v pet centrov po vsej državi. Naš najmlajši center je Bled, najdete pa nas še v Sodražici, Šentjoštu, Sevnici in na Rakovniku. Srečujemo se enkrat mesečno. Na srečanjih se duhovno bogatimo, izmenjujemo izkušnje in načrtujemo razne aktivnosti.

Salezijanci sotrudniki smo lahko uspešni le, če tudi sami duhovno in osebnostno rastemo. Tako sta za nas zelo pomembni osebna molitev in redno prejemanje zakramentov, duhovne vaje in razna molitvena srečanja. Tudi mama Marjeta, prvi vzor salezijancev sotrudnikov, ne bi zmogla dela, če ne bi molila.

Stik

Združenje salezijencev sotrudnikov
Rakovniška 6
1000 Ljubljana

salezijanci.sotrudniki @ gmail.com