V korak z mladimi.

Združenje Marije Pomočnice

ˮZdruženje Marije Pomočnice je don Bosko ustanovil kot prednostno sredstvo za pospeševanje češčenja Presvetega zakramenta in pobožnosti do Marije Pomočnice kristjanov.ˮ

Zgodovinski pregled

Ena od mnogih skupin salezijanske družine, ki se navdihuje v duhovnosti in poslanstvu sv. Janeza Boska, je tudi Združenje Marije Pomočnice (ZMP)Začetki tega združenja segajo v sedemdeseta leta 19. stoletja, v čas, ko je bila dograjena cerkev Marije Pomočnice v Torinu. Torej je temelj tega združenja pobožnost do »don Boskove« Marije Pomočnice.
ZMP je kanonično ustanovil don Bosko v svetišču Marije Pomočnice v Torinu 18.04.1869, blaženi Pij IX. pa ga je 05.04.1870 povzdignil v nadbratovščino.

Don Bosko je hotel imeti Združenje kot znamenje njegove hvaležnosti za Marijino materinsko navzočnost v svojem življenju in delu ter kot obliko krščanskega življenja, ki je usmerjeno v poznanje, ljubezen in posnemanje Marije Pomočnice. Ob baziliki Marije Pomočnice v Torinu je danes osrednje vodstvo ZMP, ki se mu pridružujejo narodna združenja z vsega sveta.

ZMP v Sloveniji

Prvo ZMP v Sloveniji je bilo ustanovljeno 12.02.1902, a je po letu 1945 zamrla ta oblika formalnega delovanja. Leta 1989 je bilo ZMP priznano kot posebna skupina salezijanske družine, ko se je začela prenova Združenja tudi pri nas. Prva skupina, ki je naredila obljubo v prenovljeno ZMP, je bila na Rakovniku na praznik Brezmadežne 08.12.2000.
Pod vodstvom narodnega duhovnega voditelja g. Toneta Ciglarja deluje trenutno v Sloveniji pet krajevnih združenj: Rakovnik (38 članov), Maribor (29 članov), Murska Sobota (140 članov), Veržej (13 članov) in Šentrupert (30 članov).

Poslanstvo

Člani Združenja bi se naj vztrajno poglabljali v skrivnost Marijinega življenja in se trudili ˮza selezijansko pobožnost do Marije Pomočnice v obliki, kakršno ji je dal sam don Bosko. Ta pripadnost nalaga dolžnost častiti Marijo, Pomočnico in Mater Cerkve in se udeleževati don Boskovega poslanstva med mladino in ljudstvom, zlasti z vidika širjenja in obrambe krščanske vereˮ. Živeti kot član Združenja pomeni hoditi po poti za Marijo v bolj poglobljenem in zavzetem krščanskem življenju. V Marijini šoli bi se naj učili poslušanja in molitve, da bi bili vedno bolj rodovitni v dobrih delih in tako zoreli za popolno podaritev Bogu in sočloveku. Materinska in dejavna Marijina navzočnost je temelj Združenja in navdih za prizadevanje članov v službi Božjega kraljestva, še posebej s skupinami salezijanske družine. ZMP omogoča pot posvečenja in salezijanskega apostolata ter poudarja češčenje Evharistije in pobožnost do Marije Pomočnice v vseh javnih in zasebnih oblikah, ki jih je odobrila Cerkev.

Stik

g. Tone Ciglar SDB – narodni duhovni voditelj ZMP (e-mail: tone.ciglar @ salve.si, Engelsova ulica 66, 2000 Maribor)

dr. Romana Karas – predsednica narodnega sveta ZMP (e-mail: romana.karas @ gmail.com)