V korak z mladimi.

Salezijanska koča na Uskovnici

Koča na Uskovnici s pomožnim objektom je v začetku avgusta po dolgotrajnih postopkih dobila legalizacijsko in uporabno dovoljenje.

Koča na Uskovnici s pomožnim objektom, ki je last Salezijanskega inšpektorata Ljubljana je bila vse od lanskega požara v mesecu juliju zaprta in je samevala. Že dolga leta so bili v teku postopki za pridobitev vse potrebne dokumentacije, še posebej pa so tekli v zadnjem letu z namenom vnovične vzpostavitve delovanja tega objekta.

Salezijanska zgodovina koče se začne v letu 1975, ko jo Jože Vidic vzame v najem in jo s pomočjo mnogih sodelavcev uredi do te mere, da se v koči začne živahno vzgojno in pastoralno dogajanje. V letu 1994 je bil narejen prvi elaborat za sanacijo s predelavo, urejen je bil električni priključek. Po dolgih letih najema, koča 2008 preide v trajno last Salezijanskega inšpektorata v Ljubljani. Ponovni poskus legalizacije objektov je bil izpeljan leta 2015, ki pa tudi ni obrodil sadov. Vloga za legalizacijo je bila znova vložena po požaru in sicer za legalizacijo objekta daljšega obstoja (117. člen GZ), ki je bil grajen pred letom 1998.

Mnogi so prepričani, da ne le po prizadevanju Salezijanskega inšpektorata in drugih dobrih ljudi, ampak tudi po Božji previdnosti, je Upravna enota Radovljica 29. julija 2019 na podlagi številne dokazne dokumentacije ter Gradbenega zakona iz leta 2017 izdala “Dovoljenje za objekt daljšega obstoja” za počitniški objekt (kočo) in pomožni objekt in sicer tako da se „šteje, da predmetna objekta po pravnomočnosti tega dovoljenja nista nelegalna ali neskladna in da imata v času veljavnosti tega dovoljenja tudi uporabno dovoljenje (tč. 2).”

Vnovično odprtje koče ni samo po sebi umevno. Zadostiti bo potrebno še požarnim in sanitarnim zahtevam. Za ponovno dejavnost v koči na Uskovnici, pa bo potrebno še marsikaj pospraviti, obnoviti in prenoviti.

Salezijanska koča na Uskovnici ni zgolj „objekt”, ki ima vrednost zaradi čudovite narave Triglavskega narodnega parka. Z njo so povezane mnoge osebne zgodbe, doživetja in nepozabne izkušnje konkretnih oseb, družin in skupin. Ne v zgradbi, ampak v ljudeh, ki so tu doživeli mnogo lepega, dobrega in svetega, ima ta košček na Uskovnici svojo posebno vrednost. Prepričani smo, da je to „tisti nevidni in močni potencial t. i. Uskovnice”, za katerega želimo, da ima ne le čudovito preteklost, ampak tudi novo in lepo prihodnost.

V ta namen bomo v nedeljo, 25 avgusta 2019 pri Salezijanski koči na Uskovnici priredili srečanje nekdanjih in sedanjih „uskovničarjev”, njenih simpatizerjev in vseh, ki v tem vidijo tudi novo priložnost za mlade. Ob 11.00 bo sv. maša in po njej piknik, s pogovorom kako in kaj naprej. Prepričani smo, da je to korak v pravo smer. Da stopimo skupaj in da ima vsak, ki čuti z »Uskovnico« možnost po svojih sposobnostih in močeh pomagati in prispevati pri zbiranju sredstev za njeno obnovo in ponovni zagon.

Morda vas zanima tudi