V korak z mladimi.

Salezijanska koča Uskovnica

OSNOVNI PODATKI

Naziv nastanitvenega obrata:
Salezijanska koča Uskovnica

Naslov:
Srednja vas v Bohinju 166, 4267 Srednja vas

Identifikacijska številka:
119136

Naziv in naslov izvajalca dejavnosti:
Furli, d.o.o., Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana

CENIK NOČITEV IN NAJEMA KOČE

 • za ODRASLE (nad 18 let starosti)
  = 15 € / nočitev
 • za MLADOSTNIKE (med 7 in 18 letom)
  = 10 € / nočitev
 • za OTROKE (do 7 leta)
  = brezplačno

CERKVENE SKUPINE

 • za ODRASLE (nad 18 let starosti)
  = 12 € / nočitev
 • za MLADOSTNIKE (med 7 in 18 letom )
  = 8 € / nočitev
 • za OTROKE (do 7 leta)
  = brezplačno

KONTAKTI ZA REZERVACIJO

Janez Krnc SDB
041 357 640

Tone Cvetko
041 654 342

SALEZIJANSKA KOČA USKOVNICA

*POGOJI VELJAVNOSTI CENIKA

Zgornje cene nastanitve veljajo pod pogojem, da skupni znesek nočitve (za celotno skupino) znaša vsaj 180 € / nočitev ali več (za cerkvene skupine 150 € / noč). V nasprotnem primeru ta znesek predstavlja pavšal najema koče / nočitev.

**REZERVACIJA

Rezervacija najema je potrjena po nakazilu rezervacijskega zneska (kavcije) na transakcijski račun izvajalca dejavnosti:
podjetje Furli d.o.o., številka računa SI56 0205 8026 2280 376, s pripisom REZERVACIJA NASTANITVE.

Kavcija znaša 50 € na nočitev. Če torej v hiši vaša skupina biva 3 dni (3 nočitve), rezervacijski strošek (kavcija) znaša 150 €. Kavcija se pri obračunu bivanja odšteje od računa za bivanje oz. najema koče.

***MOŽNOSTI ODJAVE REZERVACIJE

Rezervacijo bivanja lahko odpoveste do 7 dni pred začetkom bivanja oz. najema koče. V tem primeru se polovica kavcije za rezervacijo koče zadrži. V kolikor bivanje odpoveste v obdobju 7 dni pred pričetkom najema oz. bivanja v koči, se vašo kavcija zadrži v celoti.

**** TURISTIČNA TAKSA

Glede na Zakon o spodbujanju razvoja turizma turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Turistična taksa se plača hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta zakon ne določa drugače.

Turistična taksa skupaj s promocijsko takso v Bohinju na osebo na dan znaša 2 €.

Plačila turistične takse so, skladno z določili Zakona o spodbujanja razvoja turizma, oproščeni:

– otroci do 7. leta starosti,

– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

-…

Turistično takso v višini 50% plačujejo:

– osebe od 7. do 18. leta starosti,

– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,

-…

Vse cene so z DDV.