V korak z mladimi.

Salezijanska založba v novem zagonu

Sodelavci založbe Salve ob nastopu novega direktorja Gašperja Berčiča zbrani pri sveti maši

Salezijanci na Slovenskem se v zadnjih letih pospešeno odzivamo na spremembe, ki jih prinaša sodobni svet in čas. Po smernicah salezijanske družbe na svetovni ravni želimo tudi v inšpektoriji sv. Cirila in Metoda s sedežem v Ljubljani (kamor poleg salezijanskih skupnosti v Sloveniji spadajo še skupnosti na Tržaškem, v Črni Gori in Srbiji ter navzočnost na avstrijskem Koroškem) don Boskovo karizmo živeti v širši družini in skupnosti, ki se prepoznava v dediščini salezijanskega duha. V tem duhu se vzgajajo in formirajo mladi salezijanci, v tem duhu v slovensko inšpektorijo prihajajo mladi salezijanci misijonarji in prav tako se v salezijansko poslanstvo vedno bolj vključujejo laiki, ki čutijo in želijo salezijansko karizmo prenašati na nove generacije.

V tem duhu se spreminjajo tudi salezijanske strukture in vodenje. Inšpektor Marko Košnik je po daljšem času razločevanja in posvetovanj s salezijanci ter strokovnimi sodelavci imenoval novega direktorja salezijanske založbe Salve. To je postal bivši salezijanski gojenec Gašper Berčič.

Sodelavci založbe Salve so se 10. maja 2022, ob začetku službe novega direktorja, zbrali pri sveti maši, ki jo je vodil inšpektor Marko Košnik ob somaševanju vikarja Petra Končana in nekdanjega direktorja založbe Andreja Baligača. V kratkem nagovoru je med drugim izpostavil naslednje misli.

Vsaka novost prinese nekaj negotovosti. V negotovosti je potrebna drža odprtosti, h kateri nas vabi Božja beseda: »Gospodova roka je bila z njimi …« Sveta maša je dejanje skupnosti, ki nas povezuje v Gospodu, da bi bil v naših dejanjih Gospod z nami.

Zbrani smo zaradi spremembe vodstva v založbi Salve. Dosedanjega direktorja Andreja Baligača bo zamenjal Gašper Berčič. Razlika med njima je očitna: Andrej je salezijanec duhovnik, Gašper pa oče, strokovno izobražen, s praktičnimi izkušnjami na raznih tehničnih in drugih področjih. Prvemu se zahvaljujem, drugemu pa izražam dobrodošlico z željo, da bi bil uspešen in predan.

Smo del sprememb, ki se dogajajo v salezijanski Evropi. Ustanov brez sodelavcev, tudi na odgovornih mestih, ni. Vedno več je ustanov, ki ostajajo brez salezijanskega kadra. Salezijanske skupnosti so lahko zelo daleč stran. In to se pozna. Založbe Salve glede salezijanske navzočnosti ne želimo osiromašiti. Želim, da bi vsak našel svoje mesto, kar bo omogočilo, da gre poslanstvo založbe naprej, kot je bilo zamišljeno že ob ustanovitvi: salezijanci – vzgoja – evangelizacija.

Založba Salve je pomemba ustanova v naši inšpektoriji. Največ zaslug zanjo ima sobrat Herman Gregorič in sodelavci, ki so leta in leta vztrajali in razvijali to področje. Salve spada v področje komunikacije, širjenja dobre literature, nudi pomoč pri pastorali, katehezi …

A tudi založba Salve je pred novimi izzivi. Salezijanci se ne umikamo, temveč želimo prispevati svoj del v naši karizmatični vlogi: salezijansko okolje, vsebine, umeščenost v stvarnost, povezanost v salezijanskem duhu, čut osebne odgovornosti …

Salve ima potencial v domačnosti, inovativnosti, praktičnosti, hitrem prilagajanju in odzivanju … Delo je pomembno, še bolj pa je pomemben odnos. Mogoče se prehitro potopimo v svoje delo in se premalo zanimamo drug za drugega. Naj bo to nova priložnost.

Zato želim novemu direktorju in vsem sodelavcem Salve, da bi ta sprememba prinesla čim več radosti pri delu, lepega uspeha in zadovoljstvo vsem, ki smo del te zgodbe.

Naj bo nad vsemi vami Božji blagoslov in Marijino varstvo.

Foto: J. Šenk

Morda vas zanima tudi