V korak z mladimi.

Salezijanske misijonske pisarne za prihodnost

Mednarodna konferenca odgovornih za salezijanske misijonske pisarne, ki je prejšnji mesec potekala v Rimu, je nakazala časovni okvir za svoj razvoj. Iz Slovenije sta se konference udeležila inšpektorialni ekonom Janez Krnc in namestnik direktorja Zavoda sv. Frančiška Saleškega v Želimljem Janez Drnovšek. Za neposredno podporo salezijanskega poslanstva v svetu se salezijanske misijonske pisarne razvijajo na naslednjih štirih področjih: večja subsidiarnost, solidarnost, učinkovitost in preglednost.

Posebni cilji so sledeči:

Subsidiarnost: Vsaka inšpektorija ali vizitatorija naj si prizadeva, da bo postopoma postajala vse bolj samozadostna. To pomeni iskanje potrebnih virov znotraj lastne inšpektorije ali dežele in s tem zmanjšanje odvisnosti od tuje pomoči. Tako bodo vse inšpektorije razvile lastno sposobnost iskanja in zbiranja sredstev na lokalni ravni. Inšpektorije, ki še niso začele z zbiranjem sredstev na lokalni ravni, naj to storijo.

Solidarnost: Vsaka inšpektorija in salezijanska misijonska pisarna deluje s pogledom na celotno Družbo in pomaga tistim, ki imajo večje potrebe in manjše vire.

Učinkovitost: Salezijanske misijonske pisarne iščejo učinkovitejše načine iskanja sredstev, načine, ki se času primerno prilagajajo. Zato odgovorni za misijonske pisarne iščejo večje sodelovanje med različnimi strukturami. Pomemben korak pri večji učinkovitosti in uspešnosti bo izdelava svetovno prepoznavne blagovne znamke, izmenjava materialov za komunikacijo ter razširjanje usklajenih in podobnih sporočil.

Preglednost: Salezijanski standardi za zbiranje sredstev in upravljanje morajo presegati preproste zahteve splošne javnosti. Zato se bo na ravni Družbe izdelal splošni etični kodeks, po katerem bo vsaka inšpektorija ali vizitatorija oblikovala svoja pravila z zavedanjem spoštovanja.

Salezijanske misijonske pisarne so danes nepogrešljivi organizmi salezijanskega poslanstva. Posebni cilji so pripravljeni zato, da bi lahko bolj in boljše pomagali pomoči potrebnim mladim, ki so prvi v don Boskovem srcu.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi