V korak z mladimi.

Salezijanski logo

Logo, ki si utira pot po mnogih salezijanskih ustanovah v Evropi in drugod po svetu, izvira pa iz nemške salezijanske province, smo vzeli za svojega tudi salezijanci na Slovenskem. Znak je abstrakcija, ki na zgovoren način poudarja nekatere temeljne značilnosti don Boskovih ustanov in njegovega vzgojnega sistema.

Iz grafičnega znaka najprej lahko razberemo tri osebe: don Boska, ob katerem sta dva mladeniča. Z držo don Boska na sredini je nakazano, da so mladi pri njem in v njegovih ustanovah sprejeti z dobrohotnostjo. Ta vidik je še bolje izražen, če v grafični podobi razberemo hišo, postavljeno na treh stebrih. Hiša v don Boskovem vzgojnem sistemu pomeni dom, domačnost, sprejetost, kar temelji na treh temeljnih prvinah don Boskovega vzgojnega sistema: razumu, veri in ljubeznivosti. V znaku je to ponazorjeno s tremi stebri.

Končno v znaku lahko razberemo tudi puščico, obrnjeno navzgor. Don Bosko je videl smisel vsega svojega prizadevanja v oblikovanju “poštenih državljanov in dobrih kristjanov”. To

je zagotovilo zadovoljstva v življenju in v večnosti. Tako trije krogi, ki lahko predstavljajo Sveto Trojico, pomenijo vero, puščica navzgor upanje, iztegnjene roke pa (dejavno) ljubezen (charitas).

Logo, ki predstavlja skupino treh oseb, nakazuje tudi družino, občestvo. V tem je obsežena don Boskova misel, da ni dovolj, da so ljudje dobri, ampak da se morajo med seboj tudi povezati, kajti le v slogi je moč. In prav to logo z nerazdružno povezanostjo treh oseb in z vizualno stabilnostjo tudi jasno sporoča.

Pod grafičnim znakom je med dvema črtama tudi napis DON BOSKO (v nekaterih primerih tudi ime ustanove), kar logotipu daje dodatno prepoznavnost.

NALOŽI LOGO SDB (datoteka.png)