V korak z mladimi.

Salezijanski misijon v Lahoreju

Lahore se nahaja v Pandžabu, geografski regiji Južne Azije z bogato kulturno tradicijo, ki se razteza ob meji med Indijo in Pakistanom. Čeprav deževna doba traja le v juliju, je Pandžab bogato kmetijsko območje zaradi obsežnega namakanja, ki ga omogoča velik rečni sistem. Temperature v Lahoreju so precej visoke. Pozimi se zelo redko spustijo pod 10 °C, od maja dalje pa je običajno, da so temperature več dni zaporedoma višje od 42 °C.

Pakistan je država s težavami, kot so politična nestabilnost, terorizem, revščina in notranje napetosti. Tu je še nerešeno vprašanje Kašmirja, spornega ozemlja med Indijo in Pakistanom, iz sosednjega Afganistana pa prihajajo begunci in se infiltrirajo teroristi. Islamsko vero izpoveduje 96,5 % prebivalstva. Kristjanov je le 1,5 %, od tega polovica katoličanov in polovica protestantov. V Lahoreju, v okrožju Youhanabad, kjer je salezijanska ustanova, je veliko kristjanov. Ker so majhna manjšina, njihovo življenje ni enostavno in imajo v družbi malo možnosti.

Za vse Pakistance, tako muslimane kot kristjane, religija zavzema pomembno mesto v družbi, religioznost je zelo razširjena in prežema vse civilno življenje. Med pozitivnimi značilnostmi države je tudi zelo mlado prebivalstvo z nizko povprečno starostjo in zato visokim deležem otrok in mladih.

V Lahoreju, enem od dveh salezijanskih zavodov v državi – drugi zavod je v Quetti – trenutno delujeta dva salezijanca. Noble Lal, prvi pakistanski salezijanski duhovnik, ki je ravnatelj in ekonom skupnosti ter direktor tehnične šole, ter Piero Ramello, italijanski salezijanec brat in misijonar, ki prihaja iz Piemonta in je učitelj na šoli.

V Lahoreju deluje tudi »Don Boskovo vzgojno društvo«, ki zagotavlja vzgojne storitve tako na področju formalnega izobraževanja, zahvaljujoč »Novi don Boskovi višji srednji šoli« kot tudi na področju poklicnega usposabljanja z »Don Boskovim tehničnim centrom«. Ta ponuja različne programe poklicnega usposabljanja, ki temeljijo na potrebah skupnosti in so namenjeni reševanju težav brezposelnosti mladih. S projektom »Don Boskova vzgoja« salezijanci zagotavljajo kakovostno in poceni izobraževanje tudi obrobnim skupnostim v Pakistanu.

Salezijansko poslanstvo je posebej osredotočeno tudi za dekleta in njihovemu zmanjševanju osipa v šoli. Na žalost zaradi potreb po skrbi za družino in razširjenosti zgodnjih porok veliko deklet opusti šolanje pred koncem obveznega šolanja. To se dogaja tako v etničnih skupnostih v vaseh kot tudi v velikih mestnih središčih, kot je Lahore, v prepričanju, da je opustitev šolanja zaradi pomoči družini ali zgodnja poroka (pogosto proti dekletovi volji) rešitev za ekonomsko revščino.

Salezijanci v Pakistanu za dekleta izvajajo programe družbenega razvoja in poučevanja o njihovih pravicah, da bi med mladimi ženskami ustvarili in širili zavest in samoodločanje. Don Boskovi sinovi si prizadevajo, da bi dekleta spodbujali k nadaljevanju študija, organizirajo pa tudi tečaje za pridobivanje znanja in spretnosti za učenje obrti. Kot pravi ena od učenk v salezijanskem izobraževalnem centru: »Če se bomo učili, bomo imeli svetlejšo prihodnost.«

Glede na to, da je lokalno prebivalstvo zelo revno in da gre večinoma za družine z enim dohodkom in številnimi otroki, salezijanci zaračunavajo zelo nizke šolnine. Ustanovili so štipendijski sklad, s katerim prispevajo k izobraževanju otrok in mladih, tako da lahko vsi končajo šolanje in postanejo samostojni člani družbe.

Vir: Salesians Ireland

Morda vas zanima tudi