V korak z mladimi.

Salezijanski misijonski poklic v 21. stoletju

»Salezijanski misijonski poklic. Razmisleki, postopki in operativne smernice« je naslov dokumenta, ki so ga pripravili v dikasteriju za misijonsko animacijo, potrdil pa ga je vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime s svojim svetom. Vrhovni svetovalec za misijone Alfred Maravilla predstavlja nekatere poudarke in namene.

Kaj je novega v tem dokumentu?

Novi dokument predstavlja posodobljen pogled na salezijanske misijone. Nova vprašanja so zahtevala nove misijonske premisleke, ki so pripeljali do novih možnosti. Cerkveni in družbeno-kulturni kontekst je popolnoma drugačen od časa prve salezijanske misijonske odprave v Argentino 1875, misijonske odprave v Azijo 1906 ali Projekta Afrika 1980.

Kaj pričakujete vrhovni predstojnik, vrhovni svet in vi osebno od teh novih operativnih smernic?

Dokument ima trojni namen: spodbuditi salezijance k odgovoru na misijonsko povabilo vrhovnega predstojnika, izboljšati postopke razločevanja, oblikovanja in vključevanja ter harmonizirati predhodne operativne smernice, ki so še aktualne v sedanjem kontekstu.

Zakaj nov izraz »misijonska izkušnja«?

Misijonski poklic je sam v sebi temeljit in popoln, po svoji naravi vsebuje popolno pripravljenost brez časovne omejitve. Posledično ne more obstajati misijonsko poslanstvo »ad tempus«. Misijonski poklic je po svoji naravo »ad vitam« (za vse življenje).

Kljub temu naša Družba svojim članom omogoča, da nekaj časa delujejo v drugi inšpektoriji, lahko zaradi odgovora na posebno ali nujno potrebo. Gre za pozitivno izkušnjo v mnogih inšpektorijah. Da ne bi pomešali tega stanja z misijonskim poklicem, smo ga poimenovali »misijonska izkušnja« in se ne nanaša več na misijonarje »ad tempus«. Taka izkušnja lahko traja nekaj let, a naj ne preseže 10 let.

Zakaj potrebujemo novo vrsto smernic po komaj osmih letih, od kar je izšlo »Misijonsko oblikovanje salezijancev«, ki ste ga pripravili skupaj z dikasterijem za formacijo?

»Misijonsko oblikovanje salezijancev« je še vedno veljaven priročnik za misijonsko oblikovanje vsakega salezijanca. Ta dokument pa predstavlja prenovljeno razumevanje salezijanskega misijonskega poklica, prenovljen profil salezijanskega misijonarja, razliko med »salezijanskim misijonskim duhom« in »salezijanskim misijonskim poklicem.«

Koga se nove »operativne smernice« najbolj dotikajo?

»Operativne smernice« so usklajena predstavitev usmeritev, ki so izšle v zadnjih 30 letih in nekaterih novih. Nekaj primerov:

  • Predstojnik, ki prosi za misijonarje, je vrhovnemu predstojniku in njegovemu svetu dolžan predstaviti konkretni misijonski načrt. Odobritev projekta je pogoj za napotitev misijonarjev v inšpektorijo ali vizitatorijo.
  • Inšpektorija, ki sprejema misijonarje, mora vrhovnemu delegatu za misijone predstaviti »Načrt sprejema in vključevanja« novih misijonarjev.
  • Vse inšpektorije, ki sprejmejo misijonarje, jim morajo zagotoviti vsaj šestmesečni formalni tečaj za učenje jezika, ki se lahko podaljša, če misijonar to potrebuje.

Povzeto po AustraLasia, foto ANS

Morda vas zanima tudi