V korak z mladimi.

Salezijanski muzeji na skupno pot

Na prvem srečanju salezijanskih muzejev na svetovni ravni, ki je potekalo od 18. do 22. januarja 2024, je sodelovalo 11 salezijanskih muzejev, večinoma iz Latinske Amerike in Italije, ter eden iz Indije in eden iz Španije. V petdnevnem programu na Colle Don Bosco je skupaj sodelovalo 24 salezijancev in laikov.

Glavni cilj srečanja je bil, da se vodje salezijanskih muzejev med seboj spoznajo, ocenijo delo muzejev, ki jih vodijo, in se obogatijo preko medsebojne izmenjave. Sledil je drugi izrecni namen: razumeti in opredeliti salezijansko misijonsko identiteto muzejev z zagotovilom vodij muzejev, da jo bodo živeli in vnesli v vsakdanje delovanje teh ustanov.

»Vse salezijanske ustanove morajo biti cerkev, šola, hiša in dvorišče. Vsak muzej je kulturna in vzgojna ustanova. Salezijanci evangelizirajo z vzgojo. Tako lahko vsak muzej, tudi če njegovo zbirko sestavljajo le predmeti iz narave ali so povezani z življenjem človeka, postane vzgojna in s tem evangelizacijska ustanova z načinom ravnanja s predmeti zbirke ter z interakcijo z obiskovalci,« je pojasnil salezijanec George Menamparampil, ki je vodil srečanje s strani sektorja za salezijanske misijone. »To salezijansko misijonsko identiteto morajo opredeliti, sprejeti, spodbujati in uporabljati vsi naši muzeji,« je še dodal.

Opozoril je še, da se morajo vsi salezijanski muzeji neposredno zavedati vloge, ki bi jo lahko imeli v zvezi s hitro izginjajočimi kulturami manjšinskih avtohtonih etničnih skupnosti. Vsaj nekateri izmed njih so poleg izobraževalnih razstav materialnih artefaktov in drugih predmetov poklicani, da postanejo središča razmišljanja, študija, raziskovanja, dokumentacije in promocije teh kultur.

Sektor za salezijanske misijone želi oblikovati mrežo salezijanskih muzejev po vsem svetu, da bi pospešili medsebojno učenje, podporo in rast ter vzpostavili mehanizme in procese za animiranje te mreže in kontinuirano sodelovanje.

Vsi sodelujoči so delili predstavitve, predloge in razprave o temah skupnega interesa, program pa so obogatili z obiski Etnološkega misijonskega muzeja in Muzeja kmečkega dela na Colle Don Bosco, muzej mame Marjete v Caprigliu in muzej Don Boskova hiša v Valdoccu.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi