V korak z mladimi.

Simon Srugi na Univerzi v Betlehemu

Salezijanec brat Sim‘ān (Simon) Srugi (1877-1943) je desetletja vodil zdravstveno ambulanto v salezijanskem zavodu v Betgamālu. Od 1930 do 1942 je skrbno zapisoval imena pacientov, vrste bolezni in zdravila ter kraje, od koder so bolni prihajali.

Ohranilo se je osem seznamov. Zadnji je razstavljen v muzeju »Don Boskova hiša« v Valdoccu, na oddelku, posvečenem likom svetosti v salezijanski družini.

Seznami izpričujejo intenzivno zdravstveno delo, ki je vsakodnevno oskrbovalo na desetine bolnikov (povprečno od 40 do 60, skupaj kar 30.000), ki so prihajali iz 70 krajev. Nekateri so oddaljeni tudi 60 km od zdravstvene ambulante.

Že nekaj časa seznami in drugo gradivo (priročniki, zvezki, recepti …) zaposlujejo tudi raziskovalce. Univerza v Betlehemu je 4. novembra vzpostavila interdisciplinarni študij neraziskane arhivske dediščine v luči sociologije, medicine in kulture. Med udeleženci so bili tudi nekateri potomci pacientov iz teh seznamov, zdaj prebivalci v begunskih centrih betlehemskega področja, med katerimi še živi spomin na Simona Srugija, »svetega zdravnika iz Betgamāla«.

Akademske in verske osebnosti, navzoče na posvetu, so opogumile ta korak, saj bodo odkritja osvetlila zgodovinsko obdobje v Palestini v času britanskega mandata in pomembno vlogo salezijanske skupnosti Betgamāl v tej revni in malarični pokrajini. Simon Srugi ni deloval sam: pomagala sta mu sestra salezijanka Tersilla Ferrero, FMA, diplomirana medicinska sestra iz italijanske bolnišnice v Damasku ter gospod Dikràn Ciakmakgiàn, salezijanec sotrudnik.

Vodja oddelka Humanities (humanistične znanosti) na betlehemski univerzi, musliman, je ob tej priliki dejal: »Vsi smo verniki, ker verujemo v Boga in molimo … a vera se izkazuje v dejanjih. Mu‘allem Srugi je zgled!«

Gianni Caputa, SDB; povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi