V korak z mladimi.

Skupna pastoralna dejavnost v Veržeju

100 let salezijanskega upravljanja župnije Veržej

V Veržeju so kljub omejitvam zaradi razmer pandemije 26. septembra 2021 pripravili slovesnost ob prazniku farnega zavetnika sv. Mihaela nadangela ter se spomnili 100-letnice, od kar so salezijanci prevzeli upravljanje župnije.

Sveto mašo je daroval murskoskoboški škof dr. Peter Štumf ob navzočnosti salezijanskega inšpektorja Marka Košnika, župnika Jožeta Pozderca, ravnatelja salezijanske skupnosti Petra Pučnika in duhovnega pomočnika Stanislava Duha.

V homiliji je med drugim izpostavil pomen 100-letnice: »Doba 100 let je doba visoke človeške starosti. Večina od nas starejših smo še bili sodobniki ljudi, ki so se rodili leta 1921. Nekateri od teh so bili vaši očetje ali mame, drugim že dedki in babice, že redkim pa bratje in sestre. Človeško življenje je namreč zaznamovano z generacijami rodov, ki prihajajo in odhajajo. Ljudje smo kot rosa, ki se zjutraj pojavi na travi, dopoldne pa jo sonce že posuši. Zato zelo redki dočakajo starost 100 let. Tako je ta doba tista vezna doba, ki pomeni še živi spomin na takratne ljudi in dogodke, obenem pa ta spomin že bledi in nas zato že nagiba k pregledovanju arhivov in drugih knjig, da vemo, kaj se je takrat dogajalo.«

»Tudi župnija Veržej ima svojo  časovno kronologijo, ki se je pričela s 1. aprilom 1891, ko je tukajšnji takratni kurat Lovro Janženkovič z dekretom lavantinskega škofa postal njen prvi župnik, čeprav so tukaj že stoletja prej duhovniki delovali kot kurati. Prvi župnik Janžekovič je tukaj opravljal župniško službo 30 let. Umrl je pred 100 leti, 17. septembra, in je pokopan na tukajšnjem verženskem pokopališču.

Salezijanci v Veržeju delujejo že od leta 1912 in zato je bilo pričakovati, da bodo prej ali slej prevzeli tudi župnijo. Življenje Marijanišča in verženske župnije se je pred 100 leti pričelo prepletati v skupno pastoralno dejavnost v duhovni in kulturni blagor same župnije, kakor vse bolj tudi celotne Prlekije in Prekmurja.

Od prvega salezijanskega župnika dr. Franca Volčiča do sedanjega mag. Jožeta Pozderca je v verženski župniji delovalo 19 župnikov. Starejši se spominjate večine teh župnikov. Različni značaji so to bili, različne sposobnosti so imeli ti župniki, vendar pa je pri vseh bil izrazito opažen isti salezijanski duh, ovenčan z močno ljubeznijo do Marije Pomočnice in sv. Janeza Boska. Tudi sam sem imel milost, da sem pred 21. leti vstopil v vrsto verženskih župnikov. Prišel sem za Francem Kavašem. Pred njim je bil tukaj župnik Franc Maršič, ki je skupaj z nekdanjim župnikom Martinom Marošem, pričel pisati novo, povojno zgodbo verženskega Marijanišča. Za vse salezijanske verženske župnike je značilno življenje v salezijanski skupnosti, ki se utrjuje pri skupnem duhovnem življenju ter poslanstvu v zveličavno dobro vseh, predvsem pa mladine.«

Salezijanska redovna skupnost daje torej tudi župniji Veržej poseben značaj, ki bi ga lahko prepoznali kot nekakšno ‘mušketirsko’ solidarnost: vsi salezijanci za enega salezijanca in eden salezijanec za vse salezijance.
msgr. Peter Štumpf

Svoje misli je sklenil z zahvalami: »Dobremu Bogu moramo danes dati veliko zahvalo, da je v obilju razlil svojega Duha na mnoge tukajšnje salezijance, kakor tudi na mnoge verženske župljane in okoličane. Že tržan Anton Pušenjak in njegove tri sestre so v davni preteklosti dobro izpričali pred Verženci, salezijanci in lavantinsko Cerkvijo, kako čudovito je lahko bogastvo, ki se namenja za vzgojo mladih. Takšno bogastvo ne propade in ne strohni, temveč ostane in oznanja Božja dela. Iz te Pušenjakove zapuščine se po več kot 100 letih nadaljuje vzgoja mladih za vero v župniji in v Marijanišču. … Hvala sobratu inšpektorju Marku in salezijanski inšpektoriji, da še pošilja sobrate salezijance v Veržej, navkljub velikemu pomanjkanju mlajših sobratov. Hvala verženskim salezijancem, da garate dan in noč za blagodejno učinkovitost Božjega kraljestva med nami. Hvala gospodu župniku Jožetu, da s sobrati salezijanci in mnogimi župnijskimi sodelavci to salezijansko čudovitost negujete v verženski župniji in jo tako širite tudi po naši, soboški škofiji.

Marija Pomočnica Kristjanov, Mati dobrega svetovanja; nadangel Mihael, Božji poslanec v boju proti zlohotnim silam zla; sveti Janez Bosko, modri vzgojitelj mladine in blaženi škof Anton Martin Slomšek, kleni Štajerec, brez katerega danes ne bi bilo Slovenije, naj nas varujejo in z duhovno močjo spremljajo na našem skupnem popotovanju do blažene večnosti v nebeški, Očetovi hiši. Dobri Bog, blagoslavljaj in ohranjaj v svoji milostni pozornosti vse prebivalce verženske župnije in njene okoličane.«

Ob tej priložnosti je g. škof blagoslovil prenovljen oltar Srca Jezusovega v stranski kapeli ter obnovljeno ograjo pred cerkvijo.

Z glasbeno spremljavo in petjem so slovesnost popestrili mladinski pevski zbor pod vodstvom Petre Ivančič in glasbeniki pod vodstvom Bojane Škrlj.

Morda vas zanima tudi