V korak z mladimi.

Spletni seminar o digitalnem zdravju najstnikov

Sektor salezijanske mladinske pastorale v vodstvu salezijanske družbe je 16., 20. in 24. februarja 2023 organiziral tri spletne seminarje o digitalnem zdravju. Vsakega od treh srečanj, ki jih je animiral španski strokovnjak Guillermo Cánovas, ustanovitelj educalike.es, se je udeležilo 300 oseb, ki so zastopale vse pokrajine družbe. Iz slovenske salezijanske inšpektorije sta se ga udeležila delegat za družbeno obveščanje Marko Suhoveršnik in dr. Jože Bajzek. Vsako srečanje je bilo dostopno v petih jezikih.

Smisel usposabljanja je bil obravnavati vprašanje digitalnega zdravja. Ta pojem zajema vse vidike, ki neposredno vplivajo na otroke in mladostnike, ki so v vsakodnevnem stiku z novimi tehnologijami in od katerih je odvisen njihov zdrav razvoj. Prisotnost in udeležba tolikšnega števila iz salezijanskega sveta sta pokazali pomen digitalnega sveta v salezijanski vzgoji. Usposabljanje je imelo jasen praktični cilj, da vzgojiteljem zagotovi potrebne mehanizme za razvijanje kritičnega čuta mladoletnikov, preprečevanje manipulacije in namernega pogojevanja ter njihovo pripravo na soočanje s tem zapletenim svetom.

Obravnavani so bili zelo pomembni izzivi, na katere je treba odgovoriti takoj, in vprašanja, ki neposredno vplivajo ne le na izobraževanje mladih, temveč predvsem na njihovo svobodo in sposobnost odločanja:

  • »Digitalna dieta«, tj. prepoznavanje in nadzor (samoregulacija) patološke rabe, o čemer je govornik podal veliko informacij, pri čemer se je skliceval na vsakdanje življenje ter napredek v psihologiji in nevroznanosti.
  • Digitalni stres in njegov vpliv na zdravje, odnose in šolsko uspešnost. Možno je bilo pedagoško razmišljati o tem, kako prepoznati to realnost in kako z njo operirati.
  • Vse večji vpliv družbenih omrežij. Razmišljanje je potekalo o razlogih za omrežja, digitalni identiteti, digitalnem odtisu in ugledu posameznika. Hkrati so bila obravnavana vprašanja zasebnosti, kraje identitete in pravice do pozabe. Uporaba aplikacij WhatsApp in Instagram je glavni vir informacij o vsakem posamezniku: njegove fotografije, lokacija ob vsakem času, navade, okusi, skrbi, stiki in odnosi, ki jih vzpostavlja, dogodki, ki se jih udeležuje ali kraji, ki jih pogosto obiskuje …

Vrhovni svetovalec za salezijansko mladinsko pastoralo Miguel Angel García Morcuende je ob koncu usposabljanja dejal: »Digitalno zdravje je vzgojno-pastoralna tema, ki ni le zelo aktualna, ampak predvsem izjemno potrebna in jo vzgojitelji nenehno zahtevajo. Zajema vidike, o katerih moramo biti usposobljeni: od razvoja identitete mladoletnikov, ki so v stiku z internetom in novimi družbenimi omrežji, do vprašanj, povezanih z njihovo varnostjo in zasebnostjo, vključno z zdravstvenimi težavami in vplivom na družbene odnose, ki jih vzpostavljajo; od preprečevanja tehnoloških zasvojenosti do skrbi za vsebine spričo tega, kar imenujemo ‘infozasvojenost’ (informacijska zastrupitev); od možnih sprememb v njihovih kognitivnih procesih in razvoju možganov do novih načinov branja in obdelave informacij.«

ANS

Morda vas zanima tudi