V korak z mladimi.

Srečanje o pomenu salezijanskega glasila v spreminjajočem se svetu

Salezijanski vestnik je izvirna don Boskova stvaritev, ki ga je ustanovil avgusta 1877. Prvo izdajo je pripravil sam. Danes izhaja v 132 državah v 62 izdajah in v 31 jezikih. Po toliko letih ohranja osupljivo vitalnost. Vse zasluge gre pripisati njegovemu izumitelju, ki je imel navdušujočo in izostreno vizijo prihodnosti. Don Bosko je bil rojen komunikator.

Spomnimo, kaj je don Bosko dejal o družbenem komuniciranju:

»Živimo v času, ko je treba delati. Svet se je zmaterializiral in zato je treba pokazati dobro, ki se dela. Če kdo dela tudi čudeže, pa je zaprt v svojo celico, se svet za to ne zmeni in ne verjame več. Svet mora to videti in otipati.«
(BiS XIII, 85)

Salezijanski vestnik je nastal na pobudo don Boska samega. Od prve izdaje leta 1877 do izdaj leta 2023 je minilo veliko časa. Spremenil se je format, izhaja v več državah in jezikih. V zadnjih letih je salezijansko glasilo zaradi razvoja interneta in družabnih omrežij navzoče v digitalnem prostoru.

Odgovorni za ta izjemno pomemben del salezijanske karizme se bodo sestali v Turinu. Srečanje bo potekalo od 21. do 26. aprila 2023 v Valdoccu. Organizira ga Sektor za družbeno komuniciranje v središču rojstnega kraja salezijanske družbe. Načrtovani so tudi obiski krajev, povezanih z don Boskom. Srečanja se bo udeležilo približno 70 odgovornih z vsega sveta: direktorji in uredniki.

Karizmatična razsežnost, salezijanska in strokovna vsebina, današnje komuniciranje s salezijansko identiteto, verodostojnost in prepoznavnost v spreminjajoči se družbi, vrednost in blagovna znamka Salezijanskega vestnika ter stalni odnos z bralci: to so nekatere od tem, ki bodo obravnavane na srečanju.

Srečanje bo potekalo v skladu s programskimi smernicami vrhovnega predstojnika salezijanske družbe po 28. vrhovnem zboru. Namenjeno bo razmisleku v skladu s predlogom vrhovnega predstojnika (karizmatična komunikacija in salezijansko poslanstvo) glede na pet razsežnosti Sektorja za družbeno komunikacijo: živeti komunikacijo na evangeljski, sinodalni, salezijanski, zbliževalni in umetniški način. Drugi cilji so izmenjava izkušenj med odgovornimi, ki sodelujejo pri Salezijanskem vestniku po vsem svetu, ter spodbujanje, spremljanje in pomoč pri procesih prenove glasil ter ustrezno usmerjanje informacijske politike Salezijanskega vestnika.

Najpomembnejša naloga Salezijanskega vestnika je pomagati pri širjenju salezijanske karizme po vsem svetu. Oblike objav se sčasoma spreminjajo, vendar se vsebina vedno nanaša na dejavnosti salezijanske družine. Vsekakor je Salezijanski vestnik že danes kombinacija tiskanih in digitalnih oblik. V hitro spreminjajočem se svetu digitalnih medijev je to neizogiben proces. Zaradi razvoja novih tehnologij je treba biti inovativen.

Srečanje bo namenjeno:

– izmenjavi inovativnih in plodnih izkušenj v vsaki salezijanski inšpektoriji;

– poznavanju načinov upravljanja Sektorja za družbeno komuniciranje v povezavi s Salezijanskim vestnikom na svetovni ravni, mreženjem in organizacijo v pokrajinah;

– poglobitvi karizmatične, salezijanske, pastoralne, strokovne in vodstvene razsežnost glasila;

– razmisleku o novih bralcih v digitalnem okolju in novem meta vesolju s pogledom v prihodnost;

– razpravi o temah za glasilo za naslednja tri leta v skladu z načrtom salezijanske družbe.

»Skupaj želimo nadaljevati proces usklajevanja dejavnosti Salezijanskega vestnika v zvezi z izdajo tiskanih publikacij po vsem svetu ter prispevati k procesom digitalizacije in ustreznim dejavnostim na internetu ter v družabnih medijih. Pomembna naloga je, da se še naprej povezujemo in se drug od drugega učimo novih rešitev za predstavitev salezijanske karizme,« pravijo v Sektorju za družbeno komunikacijo v vodstvu salezijanske družbe.

ANS

Morda vas zanima tudi