V korak z mladimi.

Srečanje predsedstva Združenja salezijanskih raziskovalcev zgodovine (ACSSA)

Svetovno srečanje predsedstva ACSSA je potekalo 28. in 29. oktobra 2023 v Rimu. Sestali so se vsi pokrajinski svetovalci združenja, razen tistega za južno Azijo, ki ga ni bilo zaradi birokratskih ovir, a je kljub temu sodeloval s povezavo na daljavo. Med njimi je bil navzoč tudi svetovalec za Evropo dr. Bogdan Kolar, SDB.

Predsedstvo je verificiralo prvo od šestih faz priprave in organizacije petih kontinentalnih seminarjev (izvedba do leta 2025) in mednarodne konference (izvedba leta 2027). Obvezujoča tema vseh teh dogodkov je študij salezijanskih misijonov po svetu. To izbiro narekujeta 150. obletnica prve misijonske odprave SDB (1875) in 150. obletnica prve misijonske odprave FMA (1877). Ti dve obletnici bodo popestrili z raziskavami in študijami, ki bodo predstavljene na kontinentalnih seminarjih in na mednarodnem kongresu.

Razmišljali so o organizaciji razstave ali filma o misijonih SDB–FMA, a se je projekt zdel preveč ambiciozen za Združenje, ki ima omejena kadrovska in finančna sredstva. Bodo pa zanimivo idejo delili vsaj z osrednjima vodstvoma obeh družb, da lahko ocenita možnost njene morebitne izvedbe.

Člani Salezijanskega zgodovinskega inštituta (s sedežem v Rimu) so si razdelili organizacijo mednarodne konference, ki bo potekala ob jubileju salezijanskih misijonov. Organizirali jo bodo izključno salezijanci o svojem misijonskem delovanju.

Kot ob drugih priložnostih je bila ponovno poudarjena potreba po posodobitvi in ​​modernizaciji spletnega mesta Združenja https://iss-acssa.org/, tako s posodobljeno grafično podobo kot z vnosom najbolj razširjenih jezikov znotraj salezijanske družine (italijanščina, španščina, angleščina, portugalščina in francoščina). S. Imaculada Da Silva FMA in njena ekipa so že opravili odlično delo.

Preverili so dejavno vključenost članov Združenja v načrtovane aktivnosti in ekonomski položaj društva. V tem smislu se skuša zagotoviti pokritje stroškov za načrtovane dogodke in za objavo raziskav. Poudarili so potrebnost obnove razširjanje dejavnosti ACSSA ne samo prek spletne strani, temveč tudi z nadaljevanjem izdaje »Informativnega glasila ACSSA«, prav tako grafično in oblikovno prenovljenega, ki bo izhajal vsako leto.

Izkazalo se je, da je treba dejavnosti ACSSA bolj deliti s predstojniki, tako FMA kot SDB, in s tem seznaniti tudi druge veje salezijanske družine v upanju na večjo vključenost slednjih v raziskovanje svoje lastne zgodovine. Zato so nanje naslovili primerno pismo.

Preverili so prijave novih kandidatov. V Združenje so sprejeli s. Sandro Vitalio Armijos Salazar, FMA, iz Ekvadorja in Joséja Pereiro Limo Filha, SDB, iz Brazilije.

Predsedstvo se je v vrhovni hiši FMA srečalo z vrhovno tajnico, s. Mario Luiso Nicastro in upravitelji osrednjega arhiva, ki so orisali hranjeno gradivo ter merila in metodologijo konserviranja in katalogiziranja. Novi direktor osrednjega salezijanskega arhiva Marco Bay in Guido Garino, vrhovni tajnik SDB, (prisoten na spletu) sta s svoje strani opisala stanje osrednjega arhiva SDB.

Na koncu so prisotne sestre FMA omenile pomembne kulturne dogodke, ki se bodo zvrstili v letu 2024, v spomin na stoletnico smrti matere Caterine Daghero (1856-1924), prve generalne predstojnice, ki je nasledila soustanoviteljico Inštituta, sv. Marijo Dominiko Mazzarello.

Povzeto po ANS

 

Dr. Bogdan Kolar v predsedstvu ACSSA

Morda vas zanima tudi