V korak z mladimi.

Srečanje salezijanskih inšpektorjev Evrope

V Turinu je od 26. do 28. novembra potekalo 8. srečanje evropskih salezijanskih inšpektorjev. Srečanja so se udeležili tudi vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime, njegov vikar Stefano Martoglio, pokrajinska svetovalca za Evropo Mediteran Juan Carlos Pérez Godoy in za srednjo in severno Evropo Roman Jachimowicz ter svetovalci za formacijo Ivo Coelho, za salezijansko mladinsko pastoralo Miguel Angel García Morcuende, za misjone Alfred Maravilla, per le Missioni, za družbeno obveščanje Gildasio Mendes in vrhovni ekonom Jean Paul Muller.

Po uvodnem nagovoru vrhovnega predstojnika je besedo prevzel salezijanec Rossano Sala, ki je predstavil delo sinode škofov in predstavil nekatere pomembne smernice sinodalne Cerkve. Udeleženci so tako lahko bolje spoznali pot Cerkve, ki se v resnici v veliki meri odraža v salezijanskih konstitucijah.

Salezijanec Fabio Attard je orisal predlog koordinacije skupne formacije salezijancev in laikov na evropski ravni. Delo po skupinah je inšpektorjem ponudilo delovne smernice za rodovitno skupno pot formacije.

Svetovalec za formacijo je predstavil položaj formacijskih hiš v Evropi in izzive, s katerimi se soočajo. V soočenjih so prišli na plano številni dragoceni kriteriji za ohranjanje in prenos don Boskove karizma mladim salezijancem.

Tudi delegat za mladinsko pastoralo je povzel splošni okvir o temah, o kateri premišljuje dikasterij in predstavil procese, ki so v teku. Sodelavec Rafael Bejarano Rivera je podal razmišljanje o evropskem kontinentu, kjer se dogajajo velike spremembe. Predvsem se je osredotočil na množične migracije ter salezijansko mesto v tem dogajanju.

Mednarodnost udeležencev, med katerimi je bil tudi slovenski salezijanski inšpektor Marko Košnik, skupna molitev v cerkvi sv. Frančiška Saleškega, bratsko veselje, preživeto v don Boskovih krajih, očetovska in odkrita beseda vrhovnega predstojnika so vse poživili v smislu pripadnosti Družbi in v upanju za prihodnost salezijanske karizme v Evropi.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi