V korak z mladimi.

Srečanje salezijanskih razvojnih pisarn in misijonskih uradov

V domu duhovnosti Fraterna Domus v Sacrofanu pri Rimu je od 19. do 23. oktobra 2023 potekalo srečanje razvojnih pisarn ter misijonskih uradov salezijanskih inšpektorij. Slovensko salezijansko inšpektorijo je na srečanju zastopala sodelavka Fundacije don Bosko Maja Borlinič Gačnik.

Na konferenci so udeleženci razpravljali o ključnih vidikih misijonskega poslanstva na ravni posameznih inšpektorij in skupnih pristopih k njenemu izvajanju. Srečanje je prineslo vrsto dragocenih ugotovitev in sklepov.

Ena od osrednjih tem na srečanju je bila vloga razvojnih pisarn in misijonskih uradov pri podpori evangelizacijskega poslanstva salezijanskih inšpektorij. »Glavni namen teh uradov je zagotoviti, da je evangelizacija umeščena v splošne načrte inšpektorij ter da spodbujajo celostno pastoralno delo. Poleg začetnega oznanila z verodostojnim pričevanjem so razvoje pisarne ter misijonski uradi zavezani družbenemu razvoju in človeški osvoboditvi, izrecnemu oznanjevanju evangelija skozi številne dejavnosti, katehezi, zakramentalnemu in liturgičnemu življenju ter dialogu s člani drugih veroizpovedi,« je zapisano v Splošnih smernicah za razvojne pisarne v salezijanskem svetu.

Pomemben korak, ki so ga poudarili udeleženci, je prehod od »zbiranja« k »mobilizaciji« sredstev. To pomeni, da razvojne pisarne in misijonski uradi ne le zbirajo sredstva, temveč ljudem ponudijo priložnost, da dejavno sodelujejo pri misijonskem poslanstvu, kar vključuje porabo njihovega časa, talentov in virov za doseganje ciljev evangelizacije.

Posebna pozornost je bila namenjena skrbništvu, ki pomeni ohranjanje standardov odgovornosti in preglednosti ter podpiranje etične in moralne integritete. Gre za vključevanje in priznavanje dejanskih potreb evangelizacije v lokalnem kontekstu, ki je lahko pred interesi dobrotnikov ali donatorjev.

Razvojne pisarne in misijonski uradi so izraz salezijanske karizme in se vodijo v skladu s salezijanskimi vrednotami, duhovnostjo in preventivnim vzgojnim sistemom. Tesno sodelujejo z inšpektorialnim delegatom za misijonsko animacijo, obveščanje, mladinsko pastoralo ter inšpektorialnim ekonomom, kar prispeva k živahni izvedbi don Boskovega misijonskega duha.

Skupno sporočilo srečanja je jasno: razvojne pisarne in misijonski uradi so ključni dejavniki pri uresničevanju salezijanskega poslanstva na lokalni ravni in pri širjenju evangelija v svetu. Poleg tega so udeleženci poudarili pomen molitve in duhovnosti v teh prizadevanjih ter potrebo po odkrivanju skritih motivov vseh deležnikov, ki sodelujejo pri misijonski dejavnosti. Skupna rast v svetosti ostaja ključnega pomena.

Srečanje je okrepilo zavezo k salezijanskemu poslanstvu in poudarilo pomembnost povezovanja med različnimi inšpektorijami. Razvojne pisarne in misijonski uradi so se zavzeli, da bodo še naprej delovali kot most med dobrimi posamezniki in organizacijami, ki podpirajo salezijansko dejavnost, in tistimi, ki potrebujejo to pomoč, ter tako soustvarjali svet boljše prihodnosti.

Morda vas zanima tudi