V korak z mladimi.

Stoletno drevo, a dober sad

Salezijanska inšpektorija sv. Cirila in Metoda obeležila 100. obletnico delovanja

Jesenski Rakovnik v Ljubljani se je 19. novembra 2022 spremenil v pisane barve in zunanji mraz je premagala toplina mnogih src salezijanske družine, ki se je zbrala na praznovanju 100. obletnice delovanja salezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda.

Dogajanje se je začelo v cerkvi Marije Pomočnice z molitvijo, pozdravi in predstavitvijo razlogov za ta praznični dan. V začetni molitvi se je celotna salezijanska družina še posebej povezala s salezijanci sotrudniki, saj sta Rem Marič z Rakovnik in Jana Hočevar s Kodeljevega izpovedala obljube in tako postala nova salezijanca sotrudnika.

Zbrane romarje in vernike, salezijansko družino, zaposlene in sodelavce, don Boskove prijatelje in goste iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovaške je v imenu vrhovnega predstojnika in vrhovnega sveta salezijanske družbe pozdravil pokrajinski svetovalec za srednjo in severno Evropo Roman Jachimowicz.

Nadalje je sledila zanimiva predstavitev razvoja in organiziranosti salezijanske karizme na slovenskih tleh, med zamejci in izseljenci ter v diaspori in misijonih. Pripravil jo je dr. Bogdan Kolar, zaslužni profesor, ki zvesto in natančno skrbi za ohranjanje zgodovine salezijanskega dela v inšpektoriji sv. Cirila in Metoda od njenega začetka do danes.

Po odmoru se je pisana množica zbrala na ploščadi Majcnove hiše, kjer je Barbara Kastelec predstavila stalno razstavo »Salezijanska stvarnost skozi čas«, ki jo je na 7 velikih panojih oblikoval Klemen Kunaver. Po predstavitvi in kratkem umetniškem programu, ki sta ga izvedla Ajda Gradišar in Rihard Zadravec, mlada glasbenica in njen mentor harmonike iz glasbene šole Rakovnik, sta razstavo odprla inšpektor Marko Košnik in pokrajinski svetovalec Roman Jachimowicz.

Na Rakovniku so se ob tem prazniku zbrali tudi ministranti iz salezijanskih župnij. Kakih 80 so jih lepo sprejeli starejši rakovniški ministranti pod vodstvom Andraža Krnca in zanje pripravili poseben program, nato pa so sodelovali pri slovesni sveti maši.

Zahvalno sveto mašo ob 100. obletnici salezijanske inšpektorije je daroval ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore ob navzočnosti predsednika slovenske škofovske konference msgr. Andreja Sajeta, inšpektorja Marka Košnika in kakih 50 duhovnikov. Ob salezijanski družini in zaposlenih ter sodelavcev so bili pri sveti maši tudi predstavniki drugih redovnih skupnosti, organizacij in društev. Zore se je v nagovoru zahvalil salezijancem za vse poslanstvo, ki so ga v slovenski Cerkvi opravljali v 100 letih inšpektorije in jih povabil k nadaljnjemu sodelovanju. Tudi predsednik slovenske škofovske konference Saje se je ob koncu slavja s prispodobo salezijanskega drevesa, ki so ga med sveto mašo polnili s »sadovi« salezijanske družine, zahvalil za to drevo, ki je sicer staro že 100 let, a še vedno prinaša dobre sadove.

Poleg že omenjenih ministrantov so bogoslužje bogato obogatili glasovi mešanega pevskega zbora Gimnazije Želimlje pod vodstvom Polone Stegu ter melodije izpod prstov Tadeja Podobnika, ki so dali slovesnosti pravega don Boskovega duha.

Druženje se je zaključilo v veselem druženju za vse skupine ob toplem prigrizku in napitku, med katerim so mogli sproščeno pokramljati, obujati spomine in kovati načrte za prihodnja srečanja, snidenja ter se radovali v Gospodu za ta dan veselja.

Foto: P. Belak

Morda vas zanima tudi