V korak z mladimi.

Delovne akcije

Obnova Uskovniške koče v številkah

Jeseni 2019 so bile organizirane štiri delovne akcije, v katerih je sodelovalo v povprečju 24 prostovoljcev (večina iz Cerknice). V vseh štirih akcijah je bilo vključenih 98 ljudi, ki so skupaj opravili okrog 1300 ur brezplačnega dela.

Postavljen je bil dimnik, nova peč – kamin, prenovljena je bila celotna streha zgornje hiše, demontirane so bile pregradne stene, stara mala jedilnica je bila poglobljena, narejena je bila drenaža, podložni beton ter zabetonirani temelji nove kuhinje. Nameščene so bile nove stopnice, urejena zunanja drenaža ter pripeljan gradbeni material za nadaljnje delo v hiši.

Dosedanji finančni vložek: elektrika 500,00 €; dimnik 1.500,00 €; kamin 4.100,00 €; streha 3.380,00 €; gradbeni material, prevozi in drugi stroški 3.780,00 €

Prihodki so skupaj z nabirko avgusta 2019 znašali 1.225 €.

Za dokončanje gradbenih del na zgornji koči, da bo lahko začela delovati, torej potrebujemo še cca. 30.000 € za gradbeno dokončanje kuhinje in novo opremo v njej, za ureditev kopalnice z WCjem in tušem, zamenjavo oken v pritličju, ureditev vhodne veže in tlakov v skupnem prostoru, ureditev kanalizacije s čistilno napravo, ureditev bivalnih prostorov po smernicah požarnega izvedenca …

Zato se še naprej priporočamo za darove. Hvala v imenu mladih, ki so in še bodo prejemali vzgojo na Uskovnici.