V korak z mladimi.

Več kot 9 milijonov izkoriščanih otrok v 21. stoletju

So preprosta in lahko nadomestljiva ekonomska in delovna sila, ki zahteva malo hrane, nič plačila in ker ne pozna svojih pravic, ne protestira: to so otroci v suženjskih razmerjih. Več kot 150 milijonov otrok po svetu dela. Skoraj polovica, 70 milijonov, jih opravlja nevarna dela in tvega svoje življenje. In v 21. stoletju je vsaj 9 milijonov otrok sužnjev. Tudi salezijanci želijo strgati verige tem otrokom, ki jih oklepajo.

Primorani so delati dolge ure z malo počitka. Večina jih dela v rudnikih, na kmetijskih posestvih in kot hišni sužnji. Drugi so vpleteni v vojaške spopade, »podjetniške« posle in prisiljeni v otroške poroke. Vsi so zlorabljeni in žrtve trgovine z ljudmi ali spolnih zlorab. Ne obiskujejo šol, ne poznajo svojih pravic. Oni sami in njihove družine so žrtve prevar.

Salezijanci razkrivajo suženjstvo otrok in jim skušajo pomagati, tako v Afriki, Aziji kot v Ameriki. Cilj je jasen: v 21. stoletju vzpostaviti politično in družbeno zavezo h končanju te vrste sužnosti.

Čeprav je suženjstvo uradno ukinjeno, še vedno obstaja. Na milijone otrok mora garati v hišnih opravilih, natovarjanju v pristaniščih, rudnikih in tovarnah, oboroženih spopadih, trgovini s prostitucijo, otroških porokah in prisilnem beračenju.

Posledic za več kot 150 milijonov otrok, ki so prisiljeni v delo, je veliko, a najpomembnejša je izguba otroštva in težave v razvoju. V tem času pandemije je zasužnjenih vsaj 9 milijonov otrok, ki so izpostavljeni okužbam brez potrebnih varnostnih ukrepov.

Živijo daleč od svojih družin, brez izobrazbe in vzgoje ali dostopa do zdravstvenih uslug. Izgubili so svoje otroštvo, izgubili so čas za igro in nimajo časa za počitek. Salezijanci skupaj s civilnimi organizacijami ozaveščajo družine in delodajalce o pravicah mladoletnikov. V zavetiščih, kjer se otroci počutijo varne, ustvarjajo družinsko okolje, hkrati pa iščejo njihove družine, da jih ponovno vključijo vanje, ko je to mogoče.

Najmočnejše orodje za raztrganje verig suženjstva je izobrazba. Otroci, ki poznajo svoje pravice in imajo možnost vzgoje in učenja, bodo lahko spremenili svojo prihodnost, ne da bi izgubili svoje otroštvo.

Vir: Misiones Salesianas

Morda vas zanima tudi