V korak z mladimi.

Večer SKG z družino Bukovec

Družina Bukovec je krščanska družina iz Ljubljane, ki je sredi vihrave vsakdanjosti ohranila pristno vero in jo še povečala. Svojo življenjsko naravnanost izraža skozi slavilno glasbo in slavljenje Boga, saj so vsi družinski člani prepričani, da njihova odločna drža odločilno vpliva na kakovost njihovega vsakdanjega življenja.

Starša Marija in Silvester Bukovec sta avtorja dveh zgoščenk, na katerih najdemo tudi že kar ponarodeli pesmi »Suša« in »Križ«. Na glasbeno in duhovno pot sta popeljala in usmerila tudi svoje – v tem trenutku ne več majhne otroke: Anamarijo (24), Uršulo (20), Moniko (17) in Marcela (16). Mladina Bukovec se je izobrazila v glasbeni šoli, zato ni težav s člani družinskega benda, ki izvaja krščansko slavilno glasbo, večinoma lastno.

Na SKG večeru nam je družina Bukovec skozi slavilno glasbo podarila delček sebe ter se nas dotaknila s svojo odprtostjo in iskrenostjo. Večer, ki so ga naslovili z naslovom »Vstani!«, je bil za vse zbrane spodbud, da vstanemo, ker smo v Jezusu že zmagovalci.

Morda vas zanima tudi