V korak z mladimi.

Vezila vrhovnih predstojnikov: Pascual Chávez

Leta 2002 je 25. vrhovni zbor salezijanske družbe za vrhovnega predstojnika izvolil Pascuala Cháveza Villanuevo iz Mehike. Bil je prvi don Boskov naslednik v digitalni dobi, vendar je bil program njegovega vodenja, četudi usmerjen v sodobnost, dobro zasidran s salezijanskimi koreninami: sam ga je povzel v prvem sporočilu salezijancem po imenovanju, v katerem jih je povabil, naj »ponovno odkrijemo in posnemamo don Boska, ki je Cerkvi in ​​človeku služil z enako ljubeznijo kot Kristus in temu posvetil vsak trenutek svojega življenja.«

Pascual Chávez je don Boskove sinove spoznal kot otrok, ko je obiskoval salezijansko šolo. Takoj ga je prevzel don Boskov čar. Ko je končal vse začetne študije in leta 1973 postal duhovnik, je bil poslan v Rim, kjer je leta 1977 pridobil licenco iz Svetega pisma, nato pa se je vrnil v domovino in poučeval na Teološkem inštitutu v Guadalajari.

Bil je ravnatelj salezijanskih skupnosti, nato inšpektor mehiške inšpektorije Guadalajara od 1989 do 1994 ter pokrajinski svetovalec za salezijansko pokrajino Interamerika, za katega ga je s 24. vrhovnega zbora po telefonu poklical don Vecchi, ko je v Španiji dokončeval doktorski študij Svetega pisma.

Po enem mandatu kot pokrajinski svetovalec je bil dva mandata vrhovni predstojnik, ki ga je ponovno potrdil 26. vrhovni zbor leta 2008.

Tako kot pri splošnem programu svojega vodstva se je Chávez tudi v vezilih »vrnil k don Bosku«. »Za don Boska je imelo vezilo poseben pomen: bilo je predlog, ki bi služil kot spodbuda na vzgojni poti in duhovni rasti njegovih mladih in ki bi postala tudi orientacija za vso skupnost,« je zapisal v svojem prvem vezilu iz leta 2003. V tem smislu ga je razlagal in razvijal.

Obenem je don Chávez svojim 12 vezilom znal dati nov zagon, širši in bolj pastoralni pomen ter okrepiti njihovo razsežnost kot orodje animacije celotne salezijanske družine. Ravno zato je vezilo pogosto v občestvu in nadaljevanju z obhajanimi vrhovnimi zbori: so njihova aplikacija in konkretizacija.

Njegova prva vezila obravnavajo teme: pomembnost vzgoje, mladinska svetost, zavzetost za družino, spodbujanje življenja, naklonjenost ubogim, globalna solidarnost, nova evangelizacija, goreča in dejavna ljubezen.

Pogosto so v skladu s časom Cerkve in Družbe, kot na primer Po jubileju, 25. vrhovni zbor, 150. obletnica smrti matere Marjete, 40. obletnica zaključka drugega vatikanskega koncila, 50. obletnica kanonizacije Dominika Savia, stota obletnica smrti don Rua in priprava na dvestoletnico don Boskovega rojstva.

Tudi glede na strukturo ima formulacija skoraj vedno svetopisemsko, cerkveno ali salezijansko referenco. Vezila so preprosta in kratka, a vsebinsko zelo bogata in praktična za uresničevanje. Komentar, ki jih spremlja, se pogosto konča z zgodbo, pravljico, modrostno anekdoto, pesmijo ali molitvijo.

Poleg tega je od leta 2006 za boljšo razlago in vključevanje vezilo opremljeno z enim ali več DVD-ji, ki služijo kot vodnik za poglabljanje v njeno temo: pravi vodnik za branje in preučevanje komentarja vezila vrhovnega predstojnika.

Ne manjka vezil, namenjenih mladim, njihovi vzgoji, zavzetosti za svetost, družinam, in evangelizaciji.

Na splošno ni pretirano reči, da je prav s Chávezom vezilo pridobilo pomembno vrednost, ne samo zato, ker je namenjeno vsem skupinam salezijanske družine, razširjenim po svetu, ampak predvsem zato, ker je postalo prava projekt, vzgojni, življenjski, duhovni in pastoralni načrt za celotno Družbo s pastoralnimi predlogi, namigi in praktičnimi smernicami za izvajanje.

2003  »Dom in šola občestva.«

2004  »Vsem mladim predlagajmo veselje in zavzetost za svetost.«

2005  »Pomladimo obraz Cerkve, ki je mati naše vere.«

2006  »Posebno pozornost namenjamo družini.«

2007  »Za pravo kulturo človeškega življenja.«

2008  »Vzgajajmo z don Boskovim srcem.«

2009  »Prizadevajmo si, da iz salezijanske družine napravimo široko gibanje za rešitev mladih.«

2010  »V posnemanju Mihaela Rue ponesimo mladim evangelij kot pristni učenci in navdušeni apostoli.«

2011  »Glejte, Jagnje Božje! … Koga iščeta? … Učitelj, kje stanuješ? … Pridita in poglejta!«

2012  »V spoznavanju in posnemanju don Boska so mladi poslanstvo našega življenja.«

2013  »’Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se’ (Flp 4,4). Kot Don Bosko vzgojitelj podarimo mladim evangelij veselja po pedagogiki dobrote.«

2014  »’Daj mi duše, drugo vzemi’. Zajemimo iz duhovne izkušnje sv. Janeza Boska, da bi hodili v svetosti po poti naše posebne poklicanosti. ‘Božja slava in rešitev duš.’«

ANS

Morda vas zanima tudi