V korak z mladimi.

Vizitacija je čas za Svetega Duha

V slovenski salezijanski inšpektoriji poteka izredna vizitacija

Izredna vizitacija je način, kako se vrhovni predstojnik sreča s slovensko salezijansko inšpektorijo. V salezijanski družbi je več kot 90 inšpektorij in ni mogoče, da bi se vrhovni predstojnik sam osebno srečal z vsemi, zato pošlje nekoga, ki v njegovem imenu opravi vizitacijo.

Tako se v salezijanskih ustanovah v Sloveniji (ter Črni Gori in Srbiji) do konca prihodnjega meseca mudi pokrajinski svetovalec Tadeusz Rozmus, ki predstavlja vrhovnega predstojnika in se s salezijanci sooča z vsem, kar zadeva inšpektorijo in skupnosti.

Najprej se je ustavil na Rakovniku, kjer spoznava delovanje salezijanskega poslanstva in se srečuje s sobrati. Pri prvem skupnem nagovoru je vsem sobratom prenesel pozdrave vrhovnega predstojnika in izpostavil nekaj pomembnih točk.

Namen obiska ni nadzor, kot je pogosta zmotna miselnost, temveč čas osebnega in skupnostnega oblikovanja in rasti v Svetem Duhu. Izredna vizitacija omogoča vrhovnemu predstojniku, da pozna realno stanje vsake inšpektorije in skupnosti. Skupek informacij o življenju in delu služi vrhovnemu svetu, ki preuči zbrano gradivo, vrhovni predstojnik pa nato pošlje pismo inšpektoriji, tako kot se je don Bosko obračal k svojim sinovom, jih bodril in usmerjal.

Vizitacija je del nenehnega oblikovanja salezijancev. Nosilci so in morajo biti salezijanci sami. Oblikovanja ne moremo nekomu »naložiti«, niti ni »dresura«, temveč sad odgovornosti in zrelosti ter volje, da nekaj vložimo sami vase. Redovnega življenja in izredne vizitacije ni mogoče razumeti brez prisotnosti Svetega Duha. Prvi vizitator je Sveti Duh, pred katerim bodo salezijanci nekega dne dajali obračun tudi o tej vizitaciji, ki je priložnost za karizmatično rast.

Živimo v svetu, ki je poln različnih izzivov in nevarnosti. Glavno poslanstvo salezijancev je, da so Kristusovi apostoli v tem trenutku zgodovine v don Boskovi karizmi. Zadnji vrhovni zbori izpostavljajo nekatere izzive in nevarnosti. To so površinskost, močan individualizem in pretiran aktivizem. Veliko sobratov je izgorelih, tako psihično in duhovno kot na področju medčloveških odnosov. Če manjka uravnoteženosti med dejavnostmi in vlaganjem v duhovno in skupnostno življenje, nas lahko odnese. Zato se je potrebno prizemljiti.

Poleg obiskov skupnosti in sobratov se bo izredni vizitator srečal še s salezijansko družino, zaposlenimi in sodelavci ter posameznimi skupinami. Prvo tako srečanje je danes potekalo na Rakovniku, ko se je srečal z ravnatelji salezijanskih skupnosti.

Morda vas zanima tudi