V korak z mladimi.

Vrhovni predstojnik vabi v misijone

Slovenija se nadeja novih salezijanskih misijonarjev

18. decembra 2022 se salezijanska družba spominja, kako je don Bosko pred natanko 163 leti, 18. decembra 1859, v Valdoccu ustanovil »Pobožno družbo svetega Frančiška Saleškega«, v kateri je bilo poleg ustanovitelja še 17 članov. In prav ob tej obletnici vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime vse svoje sobrate poziva k misijonarstvu s poudarkom, da sta bila misijonski duh in zavzetost vse od ustanovitve bistvena elementa salezijanske družbe.

Med kraji, kamor želi vrhovni predstojnik v letu 2023 poslati mlade misijonarje, je ponovno salezijanska inšpektorija sv. Cirila in Metoda.

»Zaradi misijonskega duha v naši družbi so še vedno bratje, ki želijo svoje življenje posvetiti Bogu kot misijonarji,« piše Á. F. Artime v letošnjem misijonskem pozivu. Vrhovni predstojnik vidi v tem uresničitev tega, kar je don Bosko sam dejal v homiliji med prvo misijonsko odpravo 11. novembra 1875: »… Kdo ve, da je ta odhod in to malo kot seme, iz katerega bo zrasla velika rastlina? … Kdo ve, ali ni ta odhod v srcih mnogih prebudil želje, da bi se posvetili Bogu v misijonih, se nam pridružili in okrepili naše vrste? Upam, da je tako …« (MB XI, 385).

Vrhovni predstojnik v svojem pismu poudarja, da danes »misijonov« ne moremo razumeti le kot gibanje k »misijonskim deželam«, kot je to veljalo v preteklosti. Danes so salezijanski misijonarji poslani in odhajajo na vseh pet celin, ne le zato, da bi se odzvali na potrebe po osebju, ampak predvsem zato, da bi pričevali, da za don Boskove sinove ni meja, da bi prispevali k medkulturnemu dialogu, inkulturaciji vere in karizme ter da bi sprožili procese, ki lahko spodbujajo nove lokalne poklice.

Deseti don Boskov naslednik s tem pismom vabi salezijance, naj molijo in skrbno razločujejo, da bi odkrili, ali jih Gospod v okviru skupnega salezijanskega poklica kliče, da bi bili misijonarji za vse življenje (ad vitam). Prav tako vabi inšpektorje, da s svojimi delegati za misijonsko animacijo prvi pomagajo svojim sobratom gojiti misijonsko željo in jim pomagajo pri razločevanju.

ANS

Morda vas zanima tudi