V korak z mladimi.

Vrhovni predstojnik vodil duhovne vaje inšpektorialnim svetom srednje in severne Evrope

Od nedelje, 6. novembra, do sobote, 12. novembra 2022, so se člani salezijanskih inšpektorialnih svetov inšpektorij pokrajine srednja in severna Evropa skupaj s pokrajinskim svetovalcem Romanom Jachimowiczem udeležili duhovnih vaj, ki jih je vodil vrhovni predstojnik in 10. don Boskov naslednik Ángel Fernández Artime. To je bil čas, bogat z razmišljanji, ki jih je vrhovni predstojnik predstavil na temo posvečene salezijanske identitete v luči 28. vrhovnega zbora.

Vrhovni predstojnik je s svojim svetom nakazal nekaj prednostnih nalog, povezanih s službo vodenja in animacije inšpektorja: skrb za življenje in poklicanost vsakega sobrata, evangelizacija in vzgoja mladih v veri ter prednostna izbira za najrevnejše in najbolj potrebne otroke in mlade kot bistvena značilnost salezijanske karizmatične identitete.

V dnevih duhovnih vaj so imeli vsi prisotni salezijanci dovolj osebnega časa za molitev in možnost evharistične adoracije z izpostavitvijo Najsvetejšega zakramenta.

Vsak dan so lahko vrhovnemu predstojniku zastaviti vprašanja o različnih temah, pomembnih za salezijansko življenje in poslanstvo, in predstaviti svoja osebna razmišljanja. Vsi so imeli priložnost spoznati salezijansko ustanovo v Valdoccu z vodenim ogledom muzeja Don Boskova hiša in bazilike s kripto relikvij.

Osrednja točka različnih dni duhovnih vaj je bila sveta evharistija, ki jo je vodil vrhovni predstojnik, homilije so bile zaupane nekaterim navzočim inšpektorjem, za liturgično animacijo pa so poskrbele različne inšpektorije. Na ta način so bile pesmi in molitve v različnih jezikih znamenje, da ima Družba veliko kulturno in jezikovno bogastvo, ki ga je treba varovati. Pomemben trenutek je bil tudi tradicionalna salezijanska »beseda za lahko noč«, v kateri so inšpektorji predstavili svoje inšpektorije in izpostavili najpomembnejše dejavnosti, kar je pomenilo medsebojno obogatitev vseh.

Duhovne vaje so se končale s sveto evharistijo, ki jo je v cerkvi sv. Frančiška Saleškega vodil vrhovni predstojnik Á. F. Artime, ki je v homiliji poudaril lik in duhovnost tega svetnika kot temeljno znamenje salezijanskega duha.

Pred zaključkom svete maše je sledil trenutek zahvale vrhovnemu predstojniku za pridiganje duhovnih vaj, ki so prinesle zelo bogato izkušnjo spoznavanja med salezijanci, bratstva in občestva z vrhovnim predstojnikom in med vsemi udeleženci iz različnih inšpektorij te pokrajine.

ANS

Morda vas zanima tudi