V korak z mladimi.

Vzgoja in evangelizacija danes v digitalnem okolju

Skupaj z mladimi v prihodnost

Ob 207. obletnici don Boskovega rojstva in v želji, da bi se kot svetnik mladih srečal z mladimi tam, kjer so, vrhovni delegat za družbeno obveščanje Gildasio Mendes SDB podaja razmišljanje, posvečeno raziskovanju teme: »Vzgoja in evangelizacija danes v digitalnem okolju. Skupaj z mladimi v prihodnost«. Tokrat objavljamo prvi del.

Kako danes evangelizirati v digitalnem okolju?

Cerkev se je tega pomembnega vprašanja lotila na sinodi o mladih, skupaj s potrebo po razumevanju dinamike tega okolja, po dialogu z njegovimi kulturami in po evangelizaciji tega okolja.

»Digitalno okolje predstavlja za Cerkev izziv na različnih ravneh, zato je nujno poglobiti naše poznavanje njegove dinamike in palete možnosti z antropološkega in etičnega vidika. To zahteva ne le vstopanje vanj in spodbujanje njegovega komunikacijskega potenciala z namenom krščanskega oznanjevanja, temveč tudi dajanje evangeljskega pridiha njegovi kulturi in dinamiki.« (Sklepni dokument, Sinoda o mladih, št. 145).

V prizadevanju, da bi odgovoril na papeževo prošnjo o vprašanju digitalne tehnologije in evangelizaciji, bi z vami rad začel z razmišljanjem o  trenutku, ki ga živimo, zlasti spričo pandemije in vojne, ter skušali to zapleteno panoramo umestiti v perspektivo komunikacije. Namen je poskusiti se poglobiti v velika vprašanja, ki si jih vzgojitelji, evangelizatorji, družine, duhovniki, redovniki, mladi in komunikatorji zastavljajo o infosferi, meta vesolju, umetni inteligenci, etiki in digitalnem, zasebnosti in varnosti, algoritmih, antropocenu, biometriji, moči velikih komunikacijskih podjetij in njihovih strategijah za ohranjanje moči, nadzoru osebnih podatkov, nanotehnologiji, biotehnologiji, genski tehnologiji in drugih. V tem kontekstu je naš cilj raziskati načela in metodologijo komuniciranja in evangelizacije v teh novih scenarijih, ki postajajo vse bolj zapleteni tukaj in zdaj in bodo tudi v prihodnosti.

 

Spremembe

Človeštvo v zadnjih dveh letih preživlja dve veliki krizi: zdravstveno krizo covid-19, ki še vedno vpliva na svet in s seboj prinaša velike družbene, gospodarske in zdravstvene spremembe, ter krizo ukrajinsko-ruske vojne, ki je po mnenju nekaterih začetek novega geopolitičnega premika v svetu, ki lahko spremeni politiko, gospodarstvo in svetovno varnost.

Naj gre za zdravstveno ali vojno krizo, družbeni mediji so imeli veliko vlogo pri družbenem načinu iskanja in izmenjave informacij med družino in prijatelji, pri razlagi oceana novic, ki jih delijo mediji, in pri načinu, kako se eksistencialno umeščamo v svet.

Vsi smo del ogromnega omrežja digitalnih in virtualnih povezav. Obstajajo podatki, ki potrjujejo, da je digitalna tehnologija v kratkem času povzročila velik premik v življenju ljudi, v načinu, kako upravljajo svoja življenja, v načinu, kako se spopadajo z resničnostjo.

Poleg tega je kombinacija digitalne komunikacije, interneta in umetne inteligence ustvarila obsežen in kompleksen komunikacijski habitat, ki pomembno prispeva k razvoju človeka in družbe. Digitalno je postalo del življenja ljudi in institucij. Evropska unija je v središče svojega razvoja za prihodnost sama postavila velik projekt z naslovom »Evropsko digitalno desetletje: digitalni cilji do leta 2030«.

Teme vključujejo digitalno državljanstvo, digitalno preoblikovanje podjetij ter digitalno in trajnostno infrastrukturo. Razvoj digitalne tehnologije na osebni in institucionalni ravni prinaša dinamiko človeških odnosov, nova znanstvena in tehnološka odkritja ter odpira možnosti za izobraževanje, trgovino in delo. Hkrati se pri vsem tem pojavljata raznolikost in dvoumnost informacij. Vprašanje, ki si ga lahko takoj zastavimo, je: kakšno je naše dojemanje resničnosti življenja in sveta skozi digitalno tehnologijo? Kakšna je vloga družbenih medijev v našem vsakdanjem življenju, v naših odnosih z drugimi ljudmi in državljani?

S temi začetnimi vprašanji bi se rad dotaknil nekaterih točk v zvezi z digitalnim vesoljem. Na konceptualni ravni je pomembno povedati, da na primer komuniciranje prek družbenih medijev vključuje tri neločljive vidike: digitalno, internetno in umetno inteligenco, s čimer se oblikuje okolje, v katerem komuniciramo na internetu, v družbenih medijih. Socialna omrežja so del globalne strukture kibernetskega prostora, saj so vpeta v globalno platformo virtualnega vesolja.

Zato je treba uporabo družbenih medijev vedno povezati s širšo, konvergentno resničnostjo. Ko na primer uporabljamo aplikacijo WhatsApp za izmenjavo novic s prijatelji, smo že znotraj digitalnega habitata, povezani z omrežjem celotnega sveta, kognitivno in čustveno vključeni v virtualno vesolje.

V ozadju uporabe družbenih medijev je posamezna oseba, njena kultura, zgodovina, vrednote in način bivanja v njenem družbenem kontekstu. Za tem virtualnim habitatom se skriva kompleksna družbena, gospodarska, politična in verska realnost, ki neposredno vpliva na način komuniciranja in uporabe družbenih medijev. Na primer revščina, velik digitalni razkorak, ki prizadene zlasti Afriko.

Za tem digitalnim habitatom se skrivajo različni načini, kako znanosti razlagajo in gledajo na posameznika, kot so nevroznanost, umetna inteligenca, biotehnologija in bioetika. Zato se pri vsaki analizi načina, kako uporabljamo družbena omrežja, soočamo z veliko kompleksnostjo analize digitalnega pojava.

V digitalnem okolju ni nevtralnosti! Biti na spletu pomeni biti vključen v ogromen in zapleten globalni komunikacijski sistem, v katerem se soočamo z ideologijami, lažnimi novicami, areopagom, interesi in nadzorom velikih digitalnih podjetij, z močjo kapitala in različnimi ideološkimi interesi ter novo geopolitiko, ki je močno organizirana na podlagi kibernetske varnosti.

Zasebnost, varnost, razvoj biometrične znanosti, nadzor nad osebnimi podatki, napredek umetne inteligence in svet algoritmov spreminjajo naš način komuniciranja. Družbenogospodarski in kulturni scenarij našega časa se hitro spreminja.

Živimo v družbi, za katero so značilni hitrost, pretočnost, spremembe in inovacije. Elektronsko poslovanje in digitalne finance so ustvarili nova geopolitična razmerja in marsikaj se spreminja: znanje je moč. Digitalni, finančni in gospodarski trg spreminja poslovni model malih in velikih podjetij, spreminja pa se tudi izobraževanje.

Komunikacija spreminja kulturo ter način življenja in druženja ljudi. Komuniciranje je neločljivo povezano s politiko, gospodarstvom, izobraževanjem ter interesi posameznikov, skupin in podjetij. V tem kontekstu se pojavlja tehnologija z veliko močjo in razvojem: od umetne inteligence do nanotehnologije, od biotehnologije do genske tehnologije.

V tem neizmernem vesolju, v katerem se ljudje združujejo prek družbenih omrežij in interneta, obstajajo velike utopije in resničnosti, ki vključujejo vizijo transhumanizma, ekološki izziv in posledično možne nove antropologije.

V drugem delu se bo razmišljanje nadaljevalo o temah infosfera in meta vesolje.

ANS, prevod A. Baligač

Morda vas zanima tudi