V korak z mladimi.

Začel se je 28. vrhovni zbor salezijanske družbe

V Valdoccu se je v nedeljo, 16. februarja 2020, uradno začel 28. vrhovni zbor Družbe sv. Frančiška Saleškega s temo »Kakšni salezijanci za mlade danes?« Vrhovni zbor je odprl vrhovni predstojnik Don Ángel Fernández Artime, ki je že v pismu ob sklicu zbora zapisal: »Moramo se potruditi dati popolno prednost salezijanskemu poslanstvu z mladimi danes, tako kot on, ki je bil znamenje in prinašalec Božje ljubezni mladim, zlasti najbolj ubogim.«

Vrhovni zbor po 62 letih znova poteka pri don Boskovih koreninah, v Valdoccu. Prvi vrhovni zbor je potekal leta 1877 v Lanzo Torinese. Vodil ga je don Bosko, udeležilo se ga je 23 delegatov. 28. vrhovnega zbora se udeležuje 242 članov iz 7 salezijanskih pokrajin. Salezijanci, laiki in mladi prihajajo iz 66 narodov, ki predstavljajo salezijanske navzočnosti v več kot 130 državah sveta. Razmišljali in iskali bodo smernice o prednostnem salezijanskem poslanstvu med mladimi danes, o liku salezijanca za mlade danes in o sodelovanju z laiki v poslanstvu in oblikovanju. V sedmih tednih zasedanj bodo tudi izvolili novo vrhovno vodstvo in svetovalce salezijanske družbe.

Vrhovni predstojnik je v pridigi pri sveti maši ob odprtju zbora v baziliki Marije Pomočnice med drugim dejal: »Navzočnost Duha krepi naše upanje v zvestobi don Bosku in njegovemu poslanstvu. Med nami je dejavno navzoč On, Sveti Duh, ki je obudil in vodil don Boska. Njegova navzočnost nas spodbuja k združenju z don Boskom in salezijanskemu občestvu. Kot je vodil našega očeta v uresničenju poslanstva v Cerkvi in svetu v njegovem času, nas Duh spremlja pri odgovorih na izzive današnjega časa.« Inšpektor Marko Košnik, ki poleg delegata Bogdana Kolarja zastopa našo inšpektorijo, je pridigo vrhovnega predstojnika povzel v treh besedah: učljivost, zvestoba in upanje.

Morda vas zanima tudi