V korak z mladimi.

Ženska, popolnoma predana Bogu

Mati Rosetta Marchese (1922-1984), vrhovna predstojnica sester hčera Marije Pomočnice

Na mednarodni dan žensk, 8. marca, se salezijanska družina spominja rojstva za nebesa Božje služabnice Rosette Marchese (1922-1984), vrhovne predstojnice Inštituta hčera Marije Pomočnice, ustvarjalne in popolnoma Bogu predane žene. Vicepostulatorka s. Francesca Caggiano, FMA, opisuje njeno poslanstvo, zasidrano v njenem globokem notranjem življenju.

Vsi, ki so poznali Božjo služabnico s. Rosetto Marchese, so prepričani, da je bila žena polna Svetega Duha, ki je v imela uvid v globino duš in src. Bila je žena, potopljena v Boga in v njegovi navzočnosti oznanjala in posredovala živo ljubezen Jezusa, dobrega pastirja in nežnost Marije Pomočnice. Njena notranja lepota je v osebah, ki so jo srečevali, ustvarjala in zbujala željo po evangeljski pristnosti, njeno pričevanje je poživljajo prizadevanje k svetosti, korenitosti in veselju.

Čar njene osebnosti je izhajal iz njene zagledanosti v Jezusa kot neveste. V svoj zvežčič je zapisala: »Naša intimnost z Bogom je rodovitnost, je rodovitnost Družbe, ki potrebuje duše, neveste Svetega Duha.«

Pred duhovnimi vajami v skupnosti v Aquili, kjer se je pripravljala na novo poslanstvo inšpektorice rimske inšpektorije, je v pismu s. Luciani D’Auria delila svoj duhovni pristop k novi poslušnosti, ki jo je izzvala za nadaljnji korak v duhovnem življenju in darovanju sebe. »Res čutim zelo lepo prelomnico … Gledam ravnateljice in se zavedam, da so zdaj ‘moje’. Za njimi vidim vse sestre, vse duše, ki krožijo po hišah inšpektorije, in čutim veliko željo po joku, a to je sladki jok, poln hvaležnosti do dobrega Boga. On želi napolniti prostore dobrodelnosti v mojem ubogem srcu, mojemu življenju želi dati možnost za večje služenje, za popolnejšo podaritev, za popolno pozabo nase. Ali ni vse to zelo lepo?«

Mati Rosetta je kot Jezusova nevesta čutila, da je plodna, ustvarjalna in spremljajoča mati. Njeno vzgojno strast, ki jo je živela v materinstvu, je podpirala globoka notranjost. V svojem zvezku najdemo sledi te duhovne izkušnje. Z očmi vere je gledala Jezusa, kako je v njeno naročje polagal redovnice, mlade in laike vzgojnih skupnosti, s katerimi se je srečevala, da bi rastli v krščanskem življenju, poklicnem odzivu in življenju v Bogu.

Njeno »navzočnost« je označevalo naročje, kot Marijino, iz katerega se je rojevalo življenje po milosti zaupanih jih oseb. Ni naključje, da je bil slog animacije, vodenja in spremljanja matere Rosette prežet z materinstvom, njena gonilna sila pa je izhajala iz popolne predanosti Gospodu, Svetemu Duhu.

Mati Rosetta je v svojem življenju izkusila »generativno moč karizme«, ki še naprej prinaša polno življenje v vsakdanjem življenju vsake FMA brez primere, kot nakazujejo tudi sklepi 24. vrhovnega zbora FMA.

Ko se spominjamo njenega rojstva za nebesa, ki se je zgodilo 8. marca 1984, so sestre hčere Marije Pomočnice ob 150. obletnici ustanovitve Inštituta poklicane, da kot vzgojiteljice postajajo vedno bolj globoko generativne ženske, po zgledu ustanoviteljev in matere Rosette Marchese, ki je znala biti navzoča mati, »prijateljica duš« mnogih mladih. Z ljubeznijo in v svobodi jih je spremljala in jim z modrostjo majhnih korakov pomagala zoreti v veri, kot to počne mati s svojimi otroki.

Vir: CGFMAnet.org

Morda vas zanima tudi