V korak z mladimi.

Emavs skupine

V okviru projekta Emavs začenjamo z Emavs skupinami. Skupina ima 5 do 8 članov (lahko že vnaprej oblikovana…