Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Nekdanji inšpektorji

Inšpektorji Inšpektorije sv. Cirila in Metoda - Ljubljana: od ustanovitve 18. novembra 1922 naprej.

12.

Alojzij Slavko SNOJ

INŠPEKTOR: 2006–2012

11.

Alojzij DOBRAVEC

INŠPEKTOR: 2000–2006

10.

Stanislav HOČEVAR

INŠPEKTOR: 1988–2000

9.

Anton KOŠIR

INŠPEKTOR: 1982–1988

8.

Rudi BORŠTNIK

INŠPEKTOR: 1976–1982

7.

Štefan ŽERDIN

INŠPEKTOR: 1970–1976

ŽIVEL: 1922–2001

6.

Martin JURČAK

INŠPEKTOR: 1964–1970

ŽIVEL: 1907–2002

5.

Avguštin JAKOB

INŠPEKTOR: 1954–1964

ŽIVEL: 1912–1990

4.

Ivan ŠPAN

INŠPEKTOR: 1936–1954

ŽIVEL: 1900–1976

3.

Franc WALLAND

INŠPEKTOR: 1929–1936

ŽIVEL: 1887–1975

2.

Stanislav PLYWACZYK

INŠPEKTOR: 1926–1929

ŽIVEL: 1880–1969

1.

Peter TIRONE

INŠPEKTOR: 1922–1926

ŽIVEL: 1875–

Pred­stoj­ni­ki za po­dročje današnje Inšpek­to­ri­je sv. Ci­ri­la in Me­to­da – Ljub­lja­na pred us­ta­no­vi­tvi­jo le-te: 

  • v času pod beneško inšpektorijo

Moj­zes Ve­ro­ne­si (1901–1905)  

  • v času pod avstrijsko inšpektorijo

Em­ma­nuel Ma­nas­se­ro (1905–1911)
Pe­ter Ti­ro­ne (1911–1922)